Targi Pracy Politechniki Częstochowskiej przyciągnęły tłumy studentów
W Klubie „Politechnik” odbyła się kolejna edycja Targów Pracy Politechniki Częstochowskiej, przyciągając liczne grono studentów i absolwentów zainteresowanych rozwojem zawodowym.
  1. Wydarzenie zorganizowane przez Biuro Karier i Dział Promocji uczelni.
  2. Udział wzięło 50 firm i instytucji z różnych sektorów rynku.
  3. Blisko tysiąc odwiedzających miało okazję do bezpośrednich rozmów z przyszłymi pracodawcami.
  4. Patronat Honorowy objęli ważne osobistości akademickie i lokalne.

Targi Pracy na Politechnice Częstochowskiej, które już od kilkunastu lat stanowią ważne wydarzenie w kalendarzu akademickim, po raz kolejny udowodniły swoją wartość. Miejsce to staje się przestrzenią, gdzie przyszli inżynierowie i specjaliści z różnych dziedzin mogą spotkać potencjalnych pracodawców, a także instytucje takie jak Policja czy Ochotnicze Hufce Pracy, które również poszukują młodych talentów.

Wśród wystawców znalazły się zarówno lokalne firmy, jak i przedstawiciele dużych korporacji ogólnopolskich i międzynarodowych. Dzięki temu uczestnicy mieli szansę na zapoznanie się z szerokim spektrum możliwości pracy, od staży po pełnoetatowe zatrudnienie w takich sektorach jak IT, motoryzacja, energetyka czy przemysł kosmetyczny. Wystawcy, jak Hegelmann Transporte Poland czy Rockwell Automation, prezentowali nie tylko swoje oferty pracy, ale również misje i wartości swoich firm.

Wydarzenie to nie tylko szansa na znalezienie pracy, ale również okazja do rozwoju osobistego, zdobycia wiedzy na temat oczekiwań rynku pracy oraz budowania sieci kontaktów zawodowych, które mogą okazać się cenne w przyszłej karierze każdego studenta. Patronat nad Targami objęli Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Norbert Sczygiol oraz Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, co podkreśla znaczenie tej inicjatywy dla regionu.

Targi Pracy Politechniki Częstochowskiej są przykładem na to, jak uczelnia może wspierać swoich studentów nie tylko w edukacji, ale również w wejściu na rynek pracy, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych, dynamicznie zmieniających się czasach zawodowych.


Wg inf z: Urząd Miasta Częstochowa