Projektowanie nowych bloków TBS na osiedlu przy ul. Łódzkiej nabiera tempa
Rozwój osiedla TBS na Parkitce nabiera tempa z kolejnymi planami budowy, które mają na celu przeciwdziałanie problemom mieszkaniowym w naszym mieście. W najbliższych latach mieszkańcy zyskają dostęp do nowych, komfortowych lokali w ramach budownictwa społecznego.
  1. Trwają prace nad pierwszym blokiem osiedla TBS przy ul. Łódzkiej - zakończenie planowane jest na lipiec przyszłego roku.
  2. Rozpoczęto procedury projektowe na budowę bloków 3 i 4 - umowę na ich zaprojektowanie podpisano z Biurem Usług Projektowych Architektonika.
  3. Miasto planuje oddać do użytku łącznie 500 mieszkań w różnych formułach najmu w najbliższych latach.
  4. Nowy blok komunalny przy ul. Bardowskiego z 43 mieszkaniami zostanie oddany do użytku już we wrześniu.

Rozwój osiedla TBS jest kluczowym elementem strategii miasta mającej na celu zapewnienie mieszkań o wysokim standardzie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przypomina o celach projektu: "Docelowo osiedle ZGM TBS na Parkitce jest planowane na 13 bloków przeznaczonych do wynajmu w formule budownictwa społecznego".

W kontekście rosnącego zapotrzebowania na mieszkania komunalne i TBS, proces kwalifikacyjny do nowo powstających lokali staje się coraz bardziej konkurencyjny. Osoby ubiegające się o mieszkanie muszą spełnić precyzyjnie określone kryteria, co gwarantuje sprawiedliwość i transparentność procedury. Jednocześnie, dla wielu mieszkańców te nowe bloki to szansa na stabilizację życiową i mieszkaniową.

Prezes ZGM TBS, Paweł Konieczny, podkreśla znaczenie współpracy z firmami projektowymi oraz instytucjami finansowymi jak Bank Gospodarstwa Krajowego, co umożliwia realizację ambitnych planów budowlanych. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć na szybką i efektywną realizację projektów, które znacząco poprawią jakość życia w naszej społeczności.

Podsumowując, rozbudowa osiedla TBS na Parkitce to nie tylko odpowiedź na bieżące potrzeby mieszkaniowe, ale także przemyślana inwestycja w przyszłość, która wpisuje się w szersze strategie rozwojowe miasta. Każdy nowy blok to nie tylko ściany i dach, ale przede wszystkim dom i bezpieczeństwo dla wielu rodzin.


Urząd Miasta Częstochowy