UM Częstochowa: Miejskie Przedszkole nr 8 w trakcie termomodernizacji
Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 8 nabiera tempa. Najnowsze prace dotyczą nie tylko poprawy efektywności energetycznej, ale także gruntownej modernizacji infrastruktury budynku.
  1. Termomodernizacja obejmuje izolację przeciwwilgociową, termiczną oraz wymianę okien i drzwi.
  2. Modernizacja dachu i instalacji odgromowej, a także wykonanie nowych schodów zewnętrznych.
  3. Planowane jest wprowadzenie nowej instalacji centralnego ogrzewania z nowoczesnymi grzejnikami stalowymi.
  4. Koszt całkowity inwestycji wynosi 1 mln 121 tys. zł, z planowanym zakończeniem na koniec sierpnia 2024 roku.

W ramach inwestycji, która jest częścią szerszego programu modernizacji obiektów użyteczności publicznej, przeprowadzane są kompleksowe prace. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, w towarzystwie przedstawicieli Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, osobiście sprawdzał postępy prac. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę warunków termicznych, ale również zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i personelu przedszkola.

Warto zwrócić uwagę, że po zakończeniu sezonu grzewczego ruszą prace związane z modernizacją systemu ogrzewania, które obejmują instalację nowych rur stalowych i grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi. Całość tej części projektu zostanie zrealizowana przez lokalną firmę Eko Technologie.com, a jej zakończenie przewidziane jest na początek października tego roku. Szacowany koszt to ponad 195 tys. zł.

Nad całokształtem prac czuwają renomowane firmy: „Gawłowski” odpowiada za dokumentację projektowo-kosztorysową, PARCELA pełni nadzór inwestorski, a prace budowlane wykonuje firma DAW-BUD z Rudnika Wielkiego. Dzięki tym działaniom przedszkole nr 8 stanie się nie tylko bardziej energooszczędne, ale również bardziej przyjazne dla najmłodszych użytkowników i ich opiekunów.


Według informacji z: UM Częstochowa