Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Można je składać do 30 czerwca. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie naszego miasta.

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta przypomina, że trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury.

Nagrody mogą być przyznane:


•    osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie,
•    osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Częstochowy.

Propozycje kandydatów do nagrody za rok 2021 mogą składać:


•    Prezydent Miasta,
•    Przewodniczący Rady Miasta,
•    instytucje kultury,
•    rady dzielnic,
•    organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym,
•    uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe,
•    związki i środowiska twórcze,
•    agencje artystyczne i wydawnictwa,
•    redakcje prasy, radia i telewizji.

Pisemne wnioski zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13, w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu w okresie roku poprzedzającego przyznanie nagrody. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Szczegółowe informacje w sprawie nagród oraz druki wniosków dostępne w Poradniku Interesanta na stronie http://www.czestochowa.pl


zdjęcie umowne/ źródło: https://pixabay.com/pl/photos/sztuka-akwarele-sztuka-i-rzemios%C5%82o-1851483/