Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

– pisarz i publicysta związany z Częstochową, członek Pen Clubu. Był laureatem m.in. Nagrody Czesława Miłosza i medalu Gloria Artis – przyznawanego ludziom zasłużonym dla kultury, nagród: Wojewody Śląskiego (1998), Prezydenta Częstochowy (1995), Starosty Częstochowskiego (2003) oraz Nagrody im. Karola Miarki. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1998) i Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego (2004).

Autor powieści "i Bóg o nas zapomniał", która trafiła na listę lektur szkolnych, książek "Las wokół", "Ze sztambucha starego komucha", "Za progiem dnia", "W cieniu złych drzew", "A życie jak rzeka". Felietonista lokalnej prasy, współpracownik paryskiej "Kultury" i nowojorskiego "Nowego Dziennika".  Miał 88 lat.