Prace łącznie 50 twórców zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego pokaże Miejska Galeria Sztuki. Wernisaż dziś o godz. 18.00. Ekspozycja organizowana jest w 75. rocznicę pierwszej powojennej wystawy ZPAP w naszym mieście.

Wystawę ,,Salon Wiosenny” odrodzonego po wojnie Związku Polskich Artystów Plastyków otwarto w Częstochowie w kwietniu 1945 r. Warto obchodzić jubileusz tego wydarzenia nie tylko dlatego, że było jednym z przejawów powrotu miasta do życia twórczego tuż po okupacji, ale także dlatego, że udało się je zorganizować mimo niedoborów środków i jeszcze bardzo świeżej wojennej traumy.

Wystawa, którą Miejska Galeria Sztuki otwiera dzisiaj, jest z jednej strony sposobem na upamiętnienie wydarzenia z wiosny 1945 roku, a z drugiej –  okazją do prezentacji twórczego potencjału dzisiejszego środowiska ZPAP w Częstochowie. Poprzednia wspólna wystawa ZPAP naszego okręgu odbyła się przed pięcioma laty. Tego rodzaju wydarzenie to ogromne, wymagające poważnego nakładu pracy przedsięwzięcie. Jest to związane nie tylko z jego interdyscyplinarnym charakterem (malarstwo i rzeźba), ale i liczbą uczestniczek i uczestników, znacznie większą niż np. podczas wystaw plenerowych. Zobaczymy dorobek wieloletnich członkiń i członków Związku, jak i tych, którzy działają w nim od niedawna.

Pomysłodawczynią pojemnego hasła przewodniego – ,,Strumień życia” – jest wieloletnia pracownica Miejskiej Galerii Sztuki i członkini ZPAP Barbara Szyc. Ekspozycja krąży wokół tematu fenomenu życia w rozmaitych jego przejawach i formach biologicznych i społecznych, wykraczających także poza świat ludzi i wchodzących w obszar świata zwierzęcego i roślinnego. Zetkniemy się z szerokim spektrum tematów i środków wypowiedzi, potraktowanych bardzo indywidualnie – z perspektywy osobistych doświadczeń i wiedzy pięćdziesięciu artystek i artystów. Całość uzupełni katalog wydany ze środków Urzędu Miasta Częstochowy.

Na wernisaż MGS zaprasza do Sali Gobelinowej, do swojej siedziby przy al. NMP 64, w czwartek, 30 stycznia, o godz. 18.00. Wystawę obejrzymy do 1 marca.

Z aktualną działalnością Miejskiej Galerii Sztuki można zapoznać się na stronie www.galeria.czest.pl

na podst. informacji MGS, Marcin Breczko