Dostępny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w lutym 2020 roku.

Poniżej w załącznikach harmonogramy odbioru odpadów selektywnych, zmieszanych, biodegradowalnych, typu popiół z zabudowy jednorodzinnej, wielolokalowej, od firm, instytucji, ogródków działkowych oraz cmentarzy.

Harmonogramy znajdują się także na stronie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego