Powstanie nowy kanał sanitarny w ul. Wysokiej oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy Rzepakowej. Z początkiem sierpnia w obu lokalizacjach przekazano place budowy.

Prace w ul. Wysokiej (Ostatni Grosz) obejmą budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości około 43 metrów. Inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach tzw. lokalnej inicjatywy mieszkańców ma być gotowa do końca listopada. Wartość robót, których wykonawcą jest firma Grabex z Częstochowy to prawie 59 tys. zł, z czego 24,6 tys. zł stanowi wkład grupy inicjatywnej mieszkańców.

W ul. Rzepakowej (Gnaszyn-Kawodrza) powstanie kanalizacja sanitarna z rur PCV o długości prawie 274 mb oraz 11 przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego. Planowany termin zakończenia prac, o wartości 395 tys. zł to koniec czerwca przyszłego roku.

Wykonawcą tej inwestycji realizowanej w całości z budżetu miasta jest Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gaz „INSTALWOD” z Częstochowy.