Wczoraj policjant ruchu drogowego st.sierż. Kamil Nowak został zaproszony na festyn w Specjalnym Ośrodku Szkolono - Wychowawczym w Częstochowie przy ul. Legionów. Funkcjonariusz zaprezentował policyjny motor oraz sprzęt służbowy. Podczas spotkania propagował bezpieczne zachowania na drodze i podczas wypoczynku w czasie wakacji. Dzieci chętnie robiły zdjęcia z elementami policyjnego umundurowania.