Nieruchomość przekazano Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Raciborzu. Po adaptacji będzie się w niej mieścić częstochowska placówka tej formacji. W zamian miasto zyskuje – na cele inwestycyjne – działki na Skorkach w pobliżu terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przekazanie nieruchomości przy ul. Gminnej na rzecz Straży Granicznej jest konsekwencją czynności podejmowanych przez Urząd Miasta Częstochowy od wiosny 2017 r. W ich efekcie nieruchomość przeszła na rzecz Skarbu Państwa w zamian za działki położone na Skorkach w pobliżu terenów objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 
Uroczyste podpisanie symbolicznego aktu przekazania nieruchomości na potrzeby utworzenia placówki Straży Granicznej odbyło się 7 maja w Urzędzie Miasta. Symboliczny akt sygnowali wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, oraz komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu płk Adam Jopek.  

W ocenie Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu nieruchomość spełnia oczekiwania formacji w zakresie położenia, wielkości oraz stanu technicznego. Z kolei nabycie przez gminę działek na Skorkach jest związane z planami powiększenia zasobu nieruchomości miasta, które mogą być wykorzystane pod nowe inwestycje.

Straż Graniczna jest służbą podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajmuje się ochroną granicy państwa na lądzie i morzu, kontrolą ruchu granicznego, przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, przemytowi oraz innym przestępstwom, także karno-skarbowym.


mb