50 lat Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni: podziękowania od Starosty
W miniony weekend Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Blachowni obchodziły jubileusz 50-lecia istnienia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kadra oraz wychowankowie. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności oraz wyrażenia wdzięczności za wsparcie i zaangażowanie w opiekę nad dziećmi.
  1. 50-lecie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni.
  2. Obecność przedstawicieli władz samorządowych.
  3. Zmiany systemowe i reorganizacje placówek.
  4. Podsumowanie działalności i plany na przyszłość.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Blachowni świętowały 50-lecie swojej działalności. W uroczystościach, które miały miejsce 24 maja, uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, wychowankowie oraz pracownicy placówek. Obecni byli między innymi Starosta Częstochowski Krzysztof Smela oraz członkowie zarządu powiatu: Jan Miarzyński, Gwidon Jelonek, Adam Morzyk i Anna Dziewior.

Początki działalności placówek sięgają roku 1974, kiedy powstał Państwowy Dom Dziecka we Wrzosowej. W 1996 roku zmieniono nazwę na Dom Dziecka we Wrzosowej. Placówka przez 26 lat funkcjonowała w resorcie Oświaty, a od 2000 roku przeszła pod strukturę resortu pomocy społecznej, stając się częścią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W wyniku reorganizacji w 2009 roku, placówka przeniosła się do Blachowni i przyjęła nazwę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Podczas jubileuszu, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w działalność placówek: - Dziękuję Wam, drodzy Wychowankowie, Waszym opiekunom i obsłudze, która przez 50 lat Was wspierała. Z naszej strony staramy się robić wszystko, aby miejsce, w którym teraz przebywacie, przywoływało tylko dobre wspomnienia - powiedział.

W 2015 roku utworzono trzy odrębne placówki: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Blachowni, Dom dla Dzieci Sosenka w Częstochowie oraz Dom dla Dzieci Skałka w Częstochowie. Obsługę administracyjno-ekonomiczną tych placówek objęło Centrum Administracyjne w Blachowni. Każda z placówek dysponuje 14 miejscami statutowymi oraz dodatkowymi miejscami za zgodą wojewody śląskiego.

Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Agnieszka Frania, podkreśliła rolę placówek w życiu wychowanków: - Obecnie w naszych Placówkach przebywa łącznie 45 wychowanków. Zatrudnionych jest 30 pracowników. Średnio około połowa wychowanków pochodzi z powiatu częstochowskiego, druga połowa z innych powiatów z terenu kraju - poinformowała dyrektor.

Na zakończenie spotkania, Starosta Smela wyraził nadzieję na kontynuację działalności placówek: Jaka będzie przyszłość domów dla dzieci? Trudno przewidzieć, jakie będą ruchy z pieczą zastępczą i instytucjonalną. Chcielibyśmy, żeby było tak, jak do tej pory. Nauczyliśmy się to dobrze robić. Mamy miejsce, świetną kadrę i sporo entuzjazmu, że to będzie dalej dobrze funkcjonować - podkreślił starosta.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Blachowni odgrywają kluczową rolę w życiu dzieci potrzebujących wsparcia. Dzięki zaangażowaniu kadry i opiekunów, wychowankowie mogą liczyć na bezpieczne i wspierające środowisko, które pomaga im w zdrowym rozwoju i integracji społecznej.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Częstochowie