Urząd Miasta Częstochowy przeznaczy ponad 1,6 mln zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
W trosce o czworonożnych mieszkańców Częstochowy, miasto przeznacza pokaźną sumę na ich opiekę i zapobieganie bezdomności. Ponad 1,6 miliona złotych zostanie wykorzystane na wsparcie schroniska przy ulicy Gilowej oraz na szereg działań mających na celu poprawę losu zwierząt w naszej wspólnocie.
  1. Rada Miasta Częstochowy zatwierdziła program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności, dedykując na ten cel ponad 1,6 mln zł.
  2. Główna część środków finansowych zostanie przekazana na działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gilowej.
  3. Program zakłada m.in. zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, poszukiwanie domów dla zwierząt bez opiekunów oraz sterylizację i kastrację.
  4. Zainicjowane zostaną również działania na rzecz zwierząt poszkodowanych na drogach, w tym zapewnienie im całodobowej opieki weterynaryjnej.
  5. Na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących przeznaczono 96 tys. zł, zaś na podobne zabiegi dla zwierząt domowych ich właścicieli – 102,5 tys. zł.
  6. Kwota 10 tys. zł zarezerwowana została na utrzymanie porzuconych lub zagubionych zwierząt gospodarskich.
  7. Program został skonsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, organizacjami ochrony zwierząt oraz zarządcami lokalnych obwodów łowieckich.

Nie tylko beton i asfalt tworzą oblicze naszego miasta, ale również serca pełne empatii dla tych, którzy nie mają własnego głosu – naszych czworonożnych przyjaciół. Częstochowa, angażując znaczące środki finansowe, pokazuje, że opieka nad zwierzętami jest nieodzowną częścią miejskiej polityki społecznej. Schronisko przy ul. Gilowej, będące głównym beneficjentem tych funduszy, odgrywa kluczową rolę w systemie opieki nad zwierzętami w naszym mieście. Współpraca z lokalnymi lecznicami weterynaryjnymi, takimi jak "Mokry Nos", "Pro-Wet" i "Vita", zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną dla podopiecznych schroniska, od szczepień po zaawansowaną diagnostykę i leczenie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w życiu naszych mniejszych braci, zwłaszcza poprzez adopcję. Wizyta na stronie internetowej Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie lub ich profilu na Facebooku to pierwszy krok, który może zmienić życie zarówno zwierzaka, jak i jego nowego właściciela. Nie zapominajmy, że każdy gest dobroci wobec zwierząt to krok w kierunku lepszego, bardziej empatycznego społeczeństwa.


Urząd Miasta Częstochowy