Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Windykacja jest bardzo często mylona z egzekucją komorniczą. Są to jednak dwa zupełnie inne postępowania. Ich główny cel wydaje się identyczny, jednak bazują one na odrębnych zasadach. Warto więc się z nimi zapoznać. Jeżeli zastanawiasz się czym tak naprawdę jest windykacja, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Windykacja należności

Proces ten nazywamy dochodzeniem do uzyskania lub odzyskania pewnych wartości materialnych. Możemy to zrobić za pomocą wszelakich środków mieszczących się w granicach prawa. Głównym celem windykacji jest roszczenie do należnym nam pieniędzy lub innych dóbr oraz jej charakter. Nierozerwalnie wiąże się ona z monitorowaniem płatności. Najskuteczniej jest windykować dług, który nie został uregulowany od około trzech miesięcy od upływu terminu płatności. Szybkość podjęcia działać windykacyjnych z pewnością przekłada się na skuteczność całego procesu.

Kiedy warto zdecydować się na taką usługę?

Osoba, która chce odzyskać swoje pieniądze lub dobra od dłużnika może to wykonać na dwa różne sposoby. Pierwszym jest automatyczne skierowanie sprawy do sądu. Kończy się to bardzo często egzekucją komorniczą. Kolejnym sposobem jest jednak zwrócenie się do firmy windykacyjnej, która wykupuje zobowiązania finansowe dłużnika, następnie daje wierzycielowi należne mu dobra, a później sama egzekwuje odzyskanie swojej należności.

 Czym jest windykacja

Jakie są rodzaje windykacji?

Obecnie możemy wyróżnić dwa rodzaje windykacji. Pierwszym jest windykacja polubowna, która często nazywana jest miękką. Polega ona na zdalnym monitorowaniu dłużnika i częstym przypominaniu mu o konieczności spłaty należności. Najczęściej wykorzystuje się tutaj wezwania do zapłaty oraz wezwana z notami odsetkowymi. Czasami zwierają one dodatkowe zapisy, jak na przykład możliwość o opublikowaniu długu na giełdzie długu. W ten sposób skłaniamy dłużnika do spłaty należności.

Niestety nie zawsze windykacja miękka może przynieść pożądany skutek, dlatego firma windykacyjna jest zmuszona odzyskać pieniądze i skierować sprawę do sądu. Oczywiście sąd może wydać oficjalny nakaz zwrotu dóbr, a pieczę nad nimi będzie trzymał komornik. Ciekawym rozwiązaniem jest skorzystanie z tak zwanego e-sądu. Jest to rozwiązanie zdecydowanie tańsze ze względu na niższe koszty postępowania.

Prawa windykatora

Na początku trzeba zaznaczyć, że windykator nie jest komornikiem. Przysługują mu więc trochę inne prawa niż u komornika. Podczas windykacji może on systematycznie przypominać dłużnikowi o jego zadłużeniu. Odbywa się to zazwyczaj drogą listowną, telefoniczną lub osobistą wizytą windykatora w domu dłużnika. Korzystając z rozwiązania telefonicznego warto mieć na uwadze to, że nie mogą one być uporczywe. Może to zostać uznane za zachowanie nękające.

Zadaniem windykatora jest zmobilizować do uregulowania długo, a nie egzekwować należność za wszelką cenę. Jeżeli nie uda mu się polubownie załatwić spraw z dłużnikiem, cała sprawa jest kierowana do organów prawa, przez co osobę zadłużoną mogę czekać nieco poważniejsze konsekwencje. Więcej znajdziesz na https://windyx.pl/