Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Władze Częstochowy domagają się utworzenia dodatkowych miejsc izolacji w szpitalach w mieście lub najbliższej okolicy. Ma to zapewnić właściwą opiekę pacjentom z Covid-19, a także tym z objawami zakażenia koronawirusem, a jeszcze niezdiagnozowanym na jego obecność. Nowe miejsca dla osób chorych na Covid-19 są tworzone obecnie m.in. w placówce Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. PCK w Częstochowie.      

W pismach skierowanych w ostatnich dniach do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka częstochowskie władze samorządowe zwracają uwagę na duże trudności w dostępie do miejsc izolacyjnych w szpitalach w Częstochowie i sąsiednich gminach. Trudności te spowodowane są dynamicznym postępem epidemii koronawirusa i trwającym równolegle jesiennym sezonem infekcji.

Władze Częstochowy informują ministerstwo i wojewodę o poważnych utrudnieniach w przyjmowaniu pacjentów w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz izb przyjęć – chodzi przede wszystkim o pacjentów jeszcze niezdiagnozowanych w kierunku koronawirusa, a mających objawy sugerujące zakażenie (duszność, gorączka, utrata węchu i smaku).

Wielokrotnie w ciągu doby częstochowska Stacja Pogotowia Ratunkowego dostaje informacje o braku miejsc izolacyjnych w mieście i okolicy. Zmuszone do krążenia między szpitalami zespoły ratownictwa medycznego potrzebują nieraz kilku godzin, aby przekazać pacjenta na SOR czy izbę przyjęć. Lekarz koordynator, do którego zgłaszane są te trudności, nie jest w stanie im zaradzić w ramach swoich kompetencji oraz aktualnej organizacji systemu ochrony zdrowia.

Dlatego Prezydent Częstochowy wskazuje na konieczność utworzenia w mieście (lub ościennych gminach) dodatkowych miejsc szpitalnych, umożliwiających przyjmowanie pacjentów z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa. Apeluje zarówno do władz centralnych, jak i wojewódzkich, o pilne działania, które zapewnią bezpieczeństwo osobom jeszcze niezdiagnozowanym w kierunku Covid-19, a wymagającym bezwzględnej i natychmiastowej hospitalizacji. Podkreśla konieczność wyznaczenia obiektu do tego celu – miejsc izolowanych przy oddziałach szpitalnych jest bowiem zdecydowanie zbyt mało, a skala infekcji ciągle narasta. W istniejących warunkach nie sposób zapewnić wszystkim mieszkankom i mieszkańcom właściwej opieki zdrowotnej – alarmuje prezydent miasta.

W piśmie do wojewody śląskiego o zwiększenie liczby łóżek w oddziałach zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych zaapelował też dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego (MSZ) w Częstochowie Wojciech Konieczny. MSZ jest szpitalem tzw. pierwszego poziomu zabezpieczenia – przyjmuje pacjentów z podejrzeniem koronawirusa do czasu otrzymania wyniku testu i – w razie konieczności – wdraża zabiegi ratujące życie. Jeśli liczba pacjentów z Covid-19 będzie rosnąć, istnieje obawa o możliwy paraliż szpitalnego SOR-u, a przez to także innych oddziałów MSZ. Taki scenariusz nastąpi w wyniku trudności z przekazywaniem pacjentów do szpitali II poziomu zabezpieczenia – stąd konieczność zwiększenia liczby dostępnych łóżek w placówkach tej kategorii.

Z konsultacji z władzami wojewódzkimi wynika, że administracja rządowa szczebla regionalnego pracuje obecnie nad rozwiązaniem problemu. Częściowo pomóc mają nowe miejsca tworzone aktualnie dla pacjentów z Covid-19 w szpitalach na terenie województwa, w tym także w Częstochowie (w placówce Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. PCK). Koordynacja przepływu pacjentów wymagających hospitalizacji z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia powinna odbywać się na poziomie województwa.

Decyzją Rządu we wszystkich województwach powstają szpitale koordynacyjne ukierunkowane na opiekę nad pacjentem z Covid-19. W województwie śląskim jako szpital koordynacyjny został wskazany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach.

 


na podstawie informacji z Wydziału Zdrowia UM, Marcin Breczko