Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Fundacja Feniks rozpoczęła nabór uczestników do realizacji projektu „Przyszłość to My-CIS Rozwój”, służącego reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-64 lat, bierne zawodowo, bezrobotne, zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej; z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim, a w uzasadnionych przypadkach wyższym; należące do co najmniej jednej z wymienionych kategorii:
- osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności
- osób uzależnionych od alkoholu
- osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
- osób chorych psychicznie
- osób długotrwale bezrobotnych
- osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia w pracowniach, kursy kwalifikacyjne, czy staże. Docelowo zaplanowano udział:
- 30 osób (w tym 6 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie specjalistycznych, mobilnych usług sprzątających
- 30 osób (w tym 3 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie szwalniczym
- 30 osób (w tym 6 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie poligraficzno-graficznym
- 30 osób (w tym 6 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie remontowym i aranżacji wnętrz.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy dostarczyć podanie do biura Fundacji Integracji Społecznej FENIKS ul. Legionów 21, 42-202 Częstochowa lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w przypadku osób z niepełnosprawnościami należy poinformować o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności). Informacje na temat projektu można uzyskać pod nr tel. 696-557-820, 537-811-200.