W 29 defibrylatorów ratujących życie wyposażono miejskie instytucje. Przeszkolono też 282 osoby z udzielania pierwszej pomocy. Wszystko w ramach realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

Defibrylatory zamontowano m.in. w Filharmonii Częstochowskiej, Teatrze im. Adama Mickiewicza, Bibliotece Publicznej, Muzeum Częstochowskim, Miejskiej Galerii Sztuki,  Centrum Informacji Turystycznej, Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”, Powiatowym Urzędzie Pracy, Częstochowskim Centrum Świadczeń, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Bursie Miejskiej, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Technicznych Zakładach Naukowych i Cmentarzu Komunalnym.

- Cieszę się, że dzięki projektowi, który zgłosili sami mieszkańcy, wszyscy odwiedzający miejskie jednostki i instytucje będą czuć się jeszcze bezpieczniej - mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Defibrylatory to sprzęt, dzięki któremu przy znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy można uratować to co najcenniejsze - ludzkie życie. Jestem dumny, że nasi mieszkańcy realizują tak ważne i szlachetne projekty.

Warto przypomnieć, że w głównych budynkach Urzędu Miasta defibrylatory zostały zamontowane już latem 2012, a urzędnicy odbyli cykl szkoleń związanych z ich obsługą oraz udzielaniem pomocy przedmedycznej.   

Teraz w ramach zadnia „Ogólnodostępne defibrylatory dla ratowania życia”kupiono 29 defibrylatorów i szafek do ich przechowywania. Budynki, w których znalazły się urządzenia specjalnie oznakowano symbolem AED i logo budżetu obywatelskiego. W podobny sposób oznakowano miejsca montażu defibrylatorów, obok powieszono instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Przeprowadzono już także szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi defibrylatora i udzielania pierwszej pomocy. W sumie przeszkolono 282 osoby. Koszt zadania to 118 tys. 716 zł.

W załączniku lista lokalizacji nowych defibrylatorów.