21 marca Zespół Szkół Technicznych otworzył swoje drzwi dla wszystkich uczennic i uczniów, którzy właśnie tam planują kontynuować naukę. Okazją do tego był cyklicznie organizowany Festiwal Techniki – warsztaty, prezentacje i … rywalizacja podczas ,,Turnieju Zawodowca”.

Podczas Festiwalu Techniki zaprezentowano kierunki kształcenia w technikum i w szkole branżowej; przybliżono też specyfikę nauczanych zawodów oraz realizowane projekty. Goście szkoły zwiedzali ogród dydaktyczny ZST, w którym zgromadzono bogatą kolekcję roślin ozdobnych i użytkowych. Udoskonalany na bieżąco ogród pełni funkcje ozdobne, rekreacyjne, ale także ułatwia doskonalenie umiejętności zawodowych – jego zaplecze w postaci szklarni ogrodowej i domku gospodarczego pomaga w organizowaniu zajęć praktycznych.

Młodzież z technikum architektury krajobrazu, pod nadzorem nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadziła warsztaty plastyczne, projektowe i florystyczne. Ich uczestnicy wykonywali prace plastyczne oraz ozdoby z kwiatów – „biżuterię florystyczną”. Zaprezentowano prace projektowe, plastyczne i malarskie uczniów, stoiska z zielenią czy ekologiczne elementy wyposażenia ogrodu. Na szkolnym patio odbył się pokaz sprzętu ogrodniczego i  cięcia roślin.

Nauczyciele i młodzież z klas ,,technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” przedstawili  prezentację zatytułowaną ,,Ciepło i prąd z odnawialnych źródeł energii”. Podczas warsztatów konstruowano wiatraki; był także konkurs sprawdzający znajomość paliw stałych.

Informatycy zaprezentowali natomiast nowoczesne urządzenia wykorzystywane w nauczaniu tego kierunku. Podczas warsztatów młodzież poznawała możliwości wykorzystania minikomputerów na bazie ,,Raspberry” w celach programistycznych. Odbyła się także prezentacja na temat ,,gier retro”, współpracy sieci lokalnych oraz możliwości wykorzystania wizualizacji w praktyce. Warto wspomnieć, że ZST ma już dwie pracownie informatyczne; szkoła pozyskała także środki unijne na doposażenie jeszcze trzech pracowni zawodowych.

Dla zainteresowanych zawodami ,,technik inżynierii sanitarnej” oraz ,,monter sieci i instalacji sanitarnych” odbyły się warsztaty dotyczące techniki łączenia rur. Młodzież poznała materiały instalacyjne oraz technologie pracy, a potem pod opieką nauczycieli samodzielnie wykonywała połączenia rur metodą zgrzewania polifuzyjnego.

W ramach prezentacji zawodów budowlanych tworzono układy funkcjonalne w pomieszczeniach mieszkalnych oraz składano nowoczesne modele maszyn. Zorganizowano także warsztaty modelarskie i projektowe pod hasłem „Murale – ginące zawody”.

Na stanowisku odlewniczym odbył się pokaz, który polegał na wykonaniu form z masy formierskiej, wytapianiu stopu cynku w piecu indukcyjnym i odlewaniu z niego medali – również z logo szkoły. Można było też obejrzeć inne odlewy z żeliwa, mosiądzu i aluminium.

Odwiedzający szkołę kibicowali także jej zawodniczkom i zawodnikom podczas rozgrywek ,,Turnieju Zawodowca”. Drużyny reprezentujące poszczególne zawody rywalizowały o tytuł „Złotej Rączki ZST”. Liczne konkurencje teoretyczne i praktyczne przybliżyły specyfikę poszczególnych profesji.


na podst. informacji z ZST, Marcin Breczko