W dniu 8 marca 2019 roku z okazji Dnia Kobiet zastępca komendanta miejskiego mł. insp. Mariusz Strzelecki wziął udział w zorganizowanej przez częstochowski ruch drogowy prelekcji dla seniorów z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Kłomnicach. Spotkaniu przewodniczył prezes Ryszard Całus. Zaproszeni goście - poseł Lidia Burzyńska, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela oraz Wójt Gminy Piotr Juszczyk złożyli życzenia przedstawicielkom płci pięknej.

W dniu 8 marca 2019r. w Polskim Związku Emerytów i Rencistów w Kłomnicach podczas uroczystych obchodów Dnia Kobiet odbyła się prelekcja ruchu drogowego, którą poprzedziły życzenia mł. insp. Mariusza Strzeleckiego skierowane do zebranych na sali kobiet. Następnie zastępca komendanta miejskiego wspólnie z naczelnikiem ruchu drogowego nadkom. Grażyną Dudek podziękował za dotychczasową współpracę Staroście Częstochowskiemu Krzysztofowi Smeli. Mł. asp. Sabina Chyra-Giereś przypomniała uczestnikom o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania, wyjaśniła pojęcie drogi hamowania samochodu oraz odpowiedziała na pytanie dlaczego przepisy nakazują korzystania z pasów bezpieczeństwa i fotelików ochronnych. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 seniorów. Wszyscy z obecnych otrzymali kamizelki oraz opaski odblaskowe, by byli widoczni po zmroku na drodze.

UWAGA! KIEROWCA WIDZI PIESZEGO:
-ubranego w ciemny strój - z odległości około 20-30m,
-jeśli ma na sobie jasne ubranie - z odległości około 50m,
-gdy jest wyposażony w elementy odblaskowe - z odległości około 150-300m!

Obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu poza obszarem zabudowanym wynika z art. 11 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Nie stosowanie się do przepisu Ustawy może skutkować ukaraniem w drodze mandatu karnego.

  • zebranie seniorów - seniorzy i przedstawiciele policji oraz samorządu lokalnego siedzą przy stołach
  • zebranie seniorów - seniorzy i przedstawiciele policji oraz samorządu lokalnego siedzą przy stołach
  • zebranie seniorów - seniorzy i przedstawiciele policji oraz samorządu lokalnego siedzą przy stołach
  • zebranie seniorów - seniorzy i przedstawiciele policji oraz samorządu lokalnego siedzą przy stołach
  • zebranie seniorów - seniorzy i przedstawiciele policji oraz samorządu lokalnego siedzą przy stołach
  • zebranie seniorów - seniorzy i przedstawiciele policji oraz samorządu lokalnego siedzą przy stołach