Starosta Częstochowski zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Częstochowskiego Nr III/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Częstochowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania


Konsultacje inicjowane są zgodnie z uchwałą Nr XLIV/349/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględnione będą przy podejmowaniu uchwały, ale nie będą wiążące dla Rady Powiatu.

 

Uwagi proszę kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa

Lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konsultacje trwały będą w okresie od 8 lutego 2019 r. do 21 lutego 2019 r.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Informacje z przebiegu konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Częstochowie.