Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W dniu dzisiejszym o godz.9:00 w Parku Staszica na Jasnej Górze odbył się Bieg Orlików - w którym udział brali 9-letni uczniowie częstochowskich szkół. Udział w imprezie wzięli zaproszeni przedstawicie miasta, służb mundurowych i ratowniczych.

Bieg Orlików zorganizowany został jako nawiazanie do walk o wyzwolenie Lwowa w 1918 roku, podczas któych zginęło ponad 1400 dzieci, a najmłodsze miało 9 lat. Impreza została zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz szkołę nr 14 w Częstochowie. Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk objął inicjatywę honorowym patronatem. Uczestnikami biegu byli uczniowie częstochowskich szkół podstawowych nr 47,7,31,29,53,33,39,52,14,19, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie oraz dzieci z Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnego i Jego Rodzinie. W imprezie udział wzięli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie - Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Artur Włodarski i specjalista Wydziału Prewencji asp.szt. Adam Pytlarz.

Po zakończeniu biegu każdy uczeń otrzymał medal, który wręczał nadkom. Artur Włodarski oraz pamiątkę od przeora Jasnej Góry.