MOPS Częstochowa: Konsultacje dla przyszłych rodziców zastępczych do jutra
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego. To wyjątkowa okazja, by dowiedzieć się więcej o roli, jaką mogą pełnić rodziny zastępcze w życiu dzieci potrzebujących wsparcia.
  1. Konsultacje osobiste i telefoniczne.
  2. Informacje o przepisach prawa i zasadach funkcjonowania rodzin zastępczych.
  3. Spotkania odbywają się od 27 do 29 maja 2024.
  4. Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.

W dniach 27-29 maja 2024, w godzinach od 11:00 do 14:00, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje konsultacje dla osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. Spotkania odbywają się w Sekcji Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.

Konsultacje prowadzone są zarówno osobiście, jak i telefonicznie. Osoby, które nie mogą pojawić się osobiście, mają możliwość uzyskania informacji pod numerem telefonu: 34 372 42 24.

Podczas konsultacji mieszkańcy mogą dowiedzieć się więcej o obowiązujących przepisach prawa oraz zasadach funkcjonowania rodzin zastępczych. To ważne, aby potencjalni rodzice zastępczy byli dobrze przygotowani do pełnienia tej roli, dlatego MOPS szczególnie zachęca do uczestnictwa w spotkaniach.

Rodzicielstwo zastępcze to nie tylko formalności, ale przede wszystkim odpowiedzialność i wsparcie dla dzieci potrzebujących stabilnego i bezpiecznego środowiska. Konsultacje organizowane przez MOPS mają na celu przybliżenie mieszkańcom, jak ważna i potrzebna jest ta rola.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej możliwości i udziału w konsultacjach. To krok, który może zmienić życie nie tylko dzieci, ale również samych rodziców zastępczych.


Na podstawie: Urząd Miasta Częstochowa