Dni Otwarte w MOPS: Konsultacje i wsparcie dla rodzin w Częstochowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców na dni otwarte, w ramach których odbędą się liczne konsultacje. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o formach wsparcia, które oferuje MOPS, w tym o pieczy zastępczej.
  1. Konsultacje dotyczące pieczy zastępczej odbędą się w dniach 27-29 maja.
  2. Spotkania w ramach programu Wsparcia Rodzin zaplanowano na 6 i 12 czerwca.
  3. Możliwość konsultacji telefonicznych w wybranych terminach.
  4. Wsparcie dla osób doświadczających przemocy oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje cykl konsultacji, które odbędą się w ramach XVI Częstochowskich Dni Rodziny. W szczególności zwrócono uwagę na pieczę zastępczą, gdzie mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jak zostać rodzicem zastępczym i jakie wymogi należy spełnić.

Konsultacje dotyczące pieczy zastępczej odbędą się w dniach 27-29 maja w godzinach 11-14 w siedzibie MOPS przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2. Spotkania będą miały formę punktu informacyjnego pod hasłem "Zostań Rodzicem Zastępczym dla Superbohaterów". Uczestnicy dowiedzą się o obowiązujących przepisach prawa oraz o procedurach związanych z pieczą zastępczą. Dla tych, którzy nie mogą pojawić się osobiście, dostępna jest także możliwość konsultacji telefonicznych pod numerem 34 372 42 24.

Oprócz tego, program Wsparcia Rodzin przewiduje dodatkowe konsultacje na temat różnych form pomocy oferowanych przez MOPS. Spotkania odbędą się 6 czerwca w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 1 przy Al. Niepodległości 20/22 oraz 12 czerwca w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Staszica 10, również w godzinach 11-14. Podczas tych spotkań będzie możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznych pod numerami 34 370 94 04 i 34 344 49 44.

W trakcie konsultacji omówione zostaną różne formy wsparcia, jakie MOPS może zaoferować, w tym pomoc dla osób doświadczających przemocy, pomoc dla uczniów oraz wsparcie dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami. To doskonała okazja, aby uzyskać niezbędne informacje i wsparcie od specjalistów.

Nie przegapcie tej szansy na zdobycie cennych informacji i wsparcia! Spotkania są otwarte dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o możliwościach pomocy oferowanych przez MOPS.


Wg inf z: UM Częstochowa