Jak wygląda dziś egzamin na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego kandydata na kierowcę. Ciebie również to czeka i pragniesz dowiedzieć się, na czym polega zarówno egzamin praktyczny, jak i teoretyczny? Koniecznie przeczytaj artykuł – znajdziesz w nim wiele cennych informacji.

Teoretyczny egzamin na prawo jazdy

Teoretyczny egzamin na prawo jazdy w Częstochowie składa się z 32 pytań – 20 dotyczy części podstawowej oraz 12 części specjalistycznej. W części podstawowej egzaminowany ma 20 sekund na zapoznanie się z każdym pytaniem. Na odpowiedź TAK lub NIE ma 15 sekund. 

Jeśli z kolei chodzi o pytania specjalistyczne, tutaj proponowane są 3 pełne odpowiedzi. Na zapoznanie się z każdym pytaniem egzaminowany ma 50 sekund i ponownie – na odpowiedź – 15 sekund.

Egzamin teoretyczny rozpoczyna się od zaznajomienia się zdającego z instrukcją obsługi program. Przed egzaminem właściwym odbywa się również krótki egzamin próbny. Naciśnięcie przycisku „START” wiąże się z gotowością do udzielania odpowiedzi.

Do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie teoretycznym niezbędne jest zdobycie przynajmniej 68 punktów na 74 możliwe. Można więc stracić 6 punktów. Co ważne, pytania są różnie punktowane w zależności od skomplikowania. Podział punktów prezentuje się następująco:

Część podstawowa

  • 4 pytania za 1 punkt 
  • 6 pytań za 2 punkty
  • 10 pytań za 3 punkty

Część specjalistyczna

  • 2 pytania za 1 punkt
  • 4 pytania za 2 punkty
  • 6 pytań za 3 punkty

Wynik egzaminu może więc być negatywny zarówno przy błędnej odpowiedzi na dwa pytania, jak i sześć pytań – w zależności od tego, jak były punktowane. 

Jedno podejście do egzaminu teoretycznego wiąże się z opłatą w wysokości 30 zł. Cena jest stała i dotyczy każdej placówki WORD w Polsce. 

Praktyczny egzamin na prawo jazdy

Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie teoretycznym umożliwia podejście do egzaminu praktycznego. Tutaj zadaniem jest sprawdzenie zdolności do zachowania się w realnych warunkach ruchu drogowego. 

Egzamin praktyczny rozpoczyna się na placu manewrowym. Egzaminowany w pierwszej kolejności sprawdza stan techniczny pojazdu. Losowane są dwa zadania, z zakresu sprawdzania poziomu płynów oraz działania świateł w pojeździe. 

Po wykonaniu tych czynności, egzaminowany przygotowuje się do jazdy – ustawia fotel, zagłówki, lusterka i w następnej kolejności wykonuje zadania na placu manewrowym. Mowa tu o jeździe po łuku do przodu i do tyłu, a także o ruszaniu na wzniesieniu. 

Druga część egzaminu praktycznego składa się z wykonywania zadań w ruchu drogowym. Sprawdzane jest zarówno parkowanie, włączanie się do ruchu, stosowanie do zasad i sygnalizacji, jak i ogólne zachowanie na drodze, zwłaszcza w sytuacjach potencjalnego niebezpieczeństwa. 

Na egzaminie praktycznym kierowca może popełnić jeden błąd podczas każdego zadania, o ile nie jest to błąd na tyle poważny, że stworzy zagrożenie w ruchu drogowym. Jeśli z kolei dojdzie do takiej sytuacji – po popełnieniu błędu egzamin zostaje natychmiast przerwany. 

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłosić skargę lub zastrzeżenie, jeśli dojdzie do zachowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami ze strony egzaminatora. Tego typu skargę należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty przeprowadzenia egzamin.

Zarówno teoretyczny egzamin, jak i praktyczny – nie są skomplikowane. Kluczem jest jednak odpowiednia szkoła jazdy Częstochowa, w której warunki zapewnią komfortową i swobodną naukę.