Dzielnicowi z Kłomnic spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej we Mstowie, gdzie uczy się kilkunastu uchodźców z Ukrainy. Policjanci przeprowadzili prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rozdali uczniom odblaski z napisami w języku polskim i ukraińskim. Wszystko po to, by wszyscy uczestnicy ruchu drogowego byli widoczni na drodze.

Policjanci z Częstochowy współpracują z samorządem terytorialnym, by poprawić stan bezpieczeństwa na drogach Częstochowy i powiatu. W ramach kampanii profilaktycznej „Świeć przykładem” starosta częstochowski przekazał częstochowskiej Policji opaski odblaskowe z napisem „Widoczny – Bezpieczny”, ponieważ bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego jest dla nas priorytetem. Elementy odblaskowe rozdawane podczas spotkań w szkołach opisane są w języku polskim i w języku ukraińskim, z uwagi na to, że do tych szkół uczęszczają również dzieci z Ukrainy.

Wczoraj dzielnicowi z Kłomnic - starszy aspirant Paweł Kuban i aspirant Bogumił Trejtowicz odwiedzili uczniów ze szkoły we Mstowie, by porozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Policjanci przekazali uczestnikom spotkania najważniejsze zasady, których muszą przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć do celu. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał opaskę odblaskową i przywieszkę. Wszystko po to, by byli widoczni, a zarazem bezpieczni na drodze.

Obowiązki kierowcy względem pieszego:

 • w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku)
 • pieszy ma pierwszeństwo wchodząc i znajdując się na przejściu dla pieszych
 • zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych
 • zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

Niechroniony uczestniku ruchu drogowego pamiętaj - przechodząc przez ulicę gdy nie ma sygnalizacji świetlnej:

 • możesz przejść tylko w miejscach oznaczonych pasami (zebra) – wyjątek, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m
 • zanim przejdziesz, zatrzymaj się. Zawsze przed wejściem na jezdnię rozejrzyj się i upewnij się, czy możesz bezpiecznie przejść na drugą stronę (spójrz w lewo, potem w prawo i znowu w lewo. Przechodząc przez ulicę nie trać pojazdów z oczu, bądź czujny)
 • przechodź przez jezdnię pewnym krokiem i zachowaj ostrożność, nie korzystaj ze smartfona, skup swoją uwagę na tym, co się dzieje na drodze
 • nigdy nie wbiegaj na jezdnię i nie przebiegaj przez nią.

Każdy niechroniony uczestnik ruchu drogowego powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo i widoczność na drodze. Zgodnie z art 11 prd pieszy poruszający się po zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych. Pieszy, który nie jest wyposażony w odblaski, a porusza się po zmroku poza obszarem zabudowanym, może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 100 złotych.

 • w sali lekcyjnej stoi 2 policjantów, przed nimi siedzą uczniowie w ławkach
 • w sali lekcyjnej stoi 2 policjantów, przed nimi siedzą uczniowie w ławkach
 • policjant rozdaje odblaski uczniom, którzy siedzą w ławce