Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie mówi dość podrzucaniu śmieci pod osłony śmietnikowe wydzielone do obsługi budynków ZGM „TBS”. Pierwszy krok to komunikat do mieszkańców z prośbą o reagowanie i zgłaszanie przypadków zaśmiecania miasta. Kolejny – to montaż tablic informacyjnych oraz przekierowanie systemu monitorującego na osłony śmietnikowe w dzielnicy Północ przy ulicy Herberta i przy ulicy Ossolińskiego na Wyczerpach.

Podrzucanie śmieci do lasu, na łąki czy do rowów to niestety w Polsce codzienność. Odpady komunalne często trafiają także do cudzego pojemnika. Taki problem do administracji ZGM TBS w Częstochowie coraz częściej zgłaszają sami mieszkańcy. Do osłon wydzielonych do obsługi budynków administrowanych przez ZGM TBS trafiają nie tylko śmieci pochodzące od lokatorów innych bloków, ale też kartony i opakowania z pobliskich sklepów. Według relacji lokatorów często przywożone są też odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt AGD czy stare meble. W wielu wypadkach zostawiane są koło kontenerów, co powoduje duże utrudnienia w swobodnym korzystaniu ze śmietników przez mieszkańców.

Spółka postanowiła działać, kierując oficjalny komunikat do mieszkańców z prośbą o reagowanie i zgłaszanie wszystkich przypadków zaśmiecania miasta do administracji. Na klatkach schodowych pojawiły się komunikaty z apelem: „Lokatorze, wspólnie zadbajmy o porządek wokół naszych bloków” oraz z informacjami, gdzie należy zgłaszać nielegalne podrzucanie odpadów.   

- Lokatorzy płacą za wywóz śmieci i w związku z tym wymagają, by wszyscy stosowali się do przyjętych w mieście zasad. Niestety, w wielu wypadkach są oni świadkami łamania prawa i zaśmiecania miasta przez innych. Jako zarządcy nie możemy na to pozwolić – tłumaczy Paweł Konieczny, prezes zarządu ZGM „TBS”.

W rezultacie system monitorujący w dzielnicy Północ przy ulicy Herberta oraz przy ulicy Ossolińskiego na Wyczerpach zostanie przekierowany na teren wokół osłon śmietnikowych, które - jak wynika z relacji mieszkańców - są najbardziej zanieczyszczane przez podrzucane nieczystości oraz odpady wielkogabarytowe. Administracja ma nadzieję, że w ten sposób uda się złapać śmiałków na tzw. „gorącym uczynku”. Wszystkie takie zdarzenia od razu będą przekazywane Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie.

Zaśmiecanie miasta to wykroczenie z art. 145 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny nawet do 500 złotych albo kara nagany. Jak do tej pory ZGM „TBS” skierował 4 sprawy na policję z wnioskiem o ukaranie za zaśmiecanie miasta.

 

Źródło informacji: ZGM TBS