W 2019 roku częstochowska Straż Miejska przeprowadziła 2582 kontrole domowych kotłowni, podczas których ujawniono 408 nieprawidłowości. W tym roku przeprowadzono już 383 kontrole.

Trwa sezon grzewczy. Choć zima jest wyjątkowo łagodna to mieszkańcy muszą ogrzewać swoje domy. Nie wszyscy robią to jednak zgodnie z prawem. Mimo licznych komunikatów oraz akcji społecznych i edukacyjnych zdarzają się osoby, które spalają śmieci oraz inne odpady w domowych piecach.

Aby wyeliminować ten proceder, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Częstochowie zgodnie z posiadanymi kompetencjami prawnymi kontrolują domowe kotłownie i piece. Spalane śmieci takich jak m.in. plastiki, stare ubrania, lakierowane drewno jest zabronione i przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, a tym samym do powstawania smogu, który jest groźny dla zdrowia ludzi.

W 2017 roku na terenie województwa śląskiego weszła w życie uchwała antysmogowa, która zabrania palenia w domowych kotłowniach m.in. mułem, flotem, węglem brunatnym czy mokrym drewnem.

W 2019 roku częstochowscy strażnicy miejscy przeprowadzili 2582 kontrole domowych palenisk, ujawniając 408 nieprawidłowych przypadków. Łącznie nałożono 142 mandaty karne, a 6 wniosków skierowano o ukaranie do sądu. 260 osób zostało pouczonych. W 2020 roku przeprowadzono już 383 kontrole.

Straż Miejska przypomina, że może kontrolować jedynie posesje na terenie miasta. Poza jego granicami zgłoszenia dotyczące spalania śmieci lub innych nielegalnych substancji w domowych piecach należy zgłaszać do właściwych urzędów lub działających na terenie tych gmin służb, mających kompetencje do prowadzenia takich kontroli.

 

Na podstawie informacji ze Straży Miejskiej