60 policjantów z częstochowskiego wydziału ruchu drogowego zaangażowanych było wczoraj w działania pod nazwą „Smog”. Akcja miała na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Mundurowi skontrolowali 226 samochodów, zatrzymali 18 dowodów rejestracyjnych pojazdów, które okazały się niesprawne technicznie.

W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, a przez to negatywnym wpływem wielu substancji na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak też całej fauny i flory, smog stał się problemem na skalę światową. Dlatego wszyscy powinniśmy starać się przestrzegać przepisów związanych z emisjami szkodliwych substancji.

Prowadzone wczoraj w całym kraju działania "SMOG" miały na celu przede wszystkim wyeliminowanie z użytkowania pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Akcja miała również charakter informacyjno-edukacyjny.

Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Policjanci z częstochowskiej drogówki ujawnili podczas prowadzonych działań aż 18 pojazdów, których stan techniczny powodował zagrożenia nie tylko dla ruchu drogowego ale i dla środowiska.