Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na budowę odwodnienia ulicy Kucelińskiej w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Oferty można składać do 5 sierpnia.

Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kucelińskiej na odcinku między rzeką Wartą a rzeką Kucelinką (na długości ok. 650 m), wraz ze studniami rewizyjnymi (23 sztuki). Ponadto zostaną wykonane uliczne studzienki ściekowe z przykanalikami (25 kompletów) oraz dostarczony i zamontowany separator substancji ropopochodnych. Wykonawca będzie zobowiązany także do wykonania przewiertu pod wałem przeciwpowodziowym, wylotu do rzeki Kucelinki oraz odtworzenia nawierzchni dróg i chodników.

Oferty w przetargu można składać do 5 sierpnia w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. Całość inwestycji ma zostać zrealizowana do 30 czerwca 2020 roku, .

Ze szczegółami specyfikacji przetargowej można zapoznać się na stronie MZDiT:
http://mzd.czest.pl/przetargi/aktualne-przetargi-ogloszone/3854-budowa-odwodnienia-ul-kucelinskiej-w-czestochowie


1000 Znaków do wykorzystania