04 listopada 2018 roku, w związku z jubileuszem 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie na Jasnej Górze, odbyły się główne uroczystości upamiętniające obchody tej rocznicy. Pod narodowym patronatem Prezydenta RP, z udziałem rodziny jasnogórskiego bohatera kpt. Artura Wiśniewskiego, dzieci i młodzieży, władz państwowych i samorządowych oraz pielgrzymów na Jasnej Górze. Na setne urodziny Niepodległości dzieci przyniosły 100 metrową flagę, która w spektakularny sposób, dzięki komandosom, zawisła na jasnogórskiej wieży.

100 lat temu, 4 listopada 1918r. polskie flagi pojawiły się nad Jasną Górą. Była godz. 9.15. Na rozkaz gen. T.Rozwadowskiego oddział żołnierzy z 2. Pułku Piechoty pod komendą por. Artura Wiśniewskiego przejął klasztor z rąk zaborców.

W uroczystych obchodach wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, podmiotów podległych MSWiA (od prawej) podinsp. mgr Dariusz KIEDRZYN - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, dr n. med. Piotr Gazda - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach, mł. insp. mgr inż. Dariusz Atłasik - Komendant Miejski Policji w Częstochowie, st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, nadbryg. Adam Czajka - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, st.kpt. mgr inż. Tomasz Bąk - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Po oficjalnych uroczystościach, na błoniach jasnogórskich, strażacy Komendy Miejskiej Państwowej w Częstochowie prezentowali sprzęt ratowniczo - gaśniczych, propagowali bezpieczne zachowanie oraz propagowali wiedzę w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”