Podczas ostatniej sesji, radni przyjęli uchwały w sprawie kontynuacji miejskich programów zdrowotnych - profilaktyki i wczesnej diagnostyki astmy i chorób alergicznych, szczepień ochronnych przeciwko grypie, badań przesiewowych słuchu oraz profilaktyki zakażeń hpv.

Program„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018, który będzie kontynuowany w latach 2019-2021, pozwoli na wczesne rozpoznanie chorób alergicznych u dzieci z klas 1-6 szkół podstawowych, a tym samym na podjęcie właściwego leczenia i edukację chorych oraz unikanie czynników wywołujących alergie u dzieci.

W latach 2019-2023 będzie także kontynuowany program pn.„Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014 – 2018”. Jego beneficjentami są osoby powyżej 65 roku życia, dzieci i młodzież do lat 18 ze schorzeniami przewlekłymi i nowotworowymi oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli. Ten program jest realizowany w mieście od 2006 roku, dotychczas ze szczepień skorzystało 27 232 mieszkanek i mieszkańców.

Kolejnym, który będzie kontynuowany w latach 2019-2023, jest „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018”. Dotychczas badania wykonano u 6314 dzieci, 28% z nich skierowano na dalsze specjalistyczne leczenie.

Kontynuowany  w latach 2019-2021 będzie też „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv) na lata 2014-2018 miasta Częstochowy”. Podobnie jak w przypadku programu dotyczącego badań przesiewowych słuchu o jego kontynuacji przesądziło duże zainteresowanie. Dotychczas szczepieniami objęto 2210 dwunastoletnich dziewczynek, a w edukacji zdrowotnej uczestniczyło ok. 14 000 osób.

Wszystkie programy można znaleźć tutaj:

·        „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1158260/projekt-uchwaly-na-druku-br-20-lvi-18-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-zdrowotnego-pn-profilaktyka-i-wczesna-diagnostyka-astmy-chorob-alergicznych-u-dzieci-mieszkancow-czestochowy-na-lata-2014-2018

·        „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014 – 2018”.
https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1158258/projekt-uchwaly-na-druku-br-18-lvi-18-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-zdrowotnego-pn-szczepienia-ochronne-przeciwko-grypie-dla-mieszkancow-czestochowy-z-grup-szczegolnego-ryzyka-na-lata-2014-2018

·        „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014 – 2018”.
https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1158259/projekt-uchwaly-na-druku-br-19-lvi-18-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-zdrowotnego-pn-program-badan-przesiewowych-sluchu-dla-uczniow-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-zlokalizowanych-na-terenie-miasta-czesto-chowy-na-lata-2014-2018

·        „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv) na lata 2014-2018 miasta Częstochowy”
https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1158257/projekt-uchwaly-na-druku-br-17-lvi-18-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-zdrowotnego-program-profilaktyki-zakazen-wirusem-brodawczaka-ludzkiego-hpv-na-lata-2014-2018-miasta-czestochowy