W poniedziałek 18 czerwca na placu Biegańskiego odbędzie się kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki.

Program Częstochowskich Dni Profilaktyki obejmuje tym razem dwie zasadnicze części. Podczas pierwszej z nich (artystycznej), nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na Małe Formy Teatralne pn. „Młodość bez uzależnień”, a zwycięska szkoła zaprezentuje swój spektakl szerszej widowni. Następnie na scenie będą prezentować się szkoły podstawowe, w których funkcjonują Młodzieżowe Akademie Życia (MAŻ), realizujące projekt profilaktyczno-wychowawczy w ramach programu „Młodość bez uzależnień”. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych oraz wskazanie alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych poprzez promowanie aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu. Po występach tanecznych i pokazach cheerleaderek przewidziano drugą część imprezy - zajęcia w strefach tematycznych. Uczniowie będę mieli okazję wziąć udział w zabawach sportowych, grach zręcznościowych, zajęciach plastycznych, a także przypomnieć sobie zabawy podwórkowe z dawnych lat, tj. gra w kapsle czy w klasy. Przewidziano także stanowisko do malowania twarzy, a w strefie animacji nie zabraknie wielkich baniek mydlanych, modelowania balonów i zabaw z chustą animacyjną.

Do udziału w imprezie zostali zaproszeni przedstawiciele Policji, którzy wystąpią z pokazem posłuszeństwa psa służbowego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, którzy będą udostępniać do przymierzenia alkogogle i narkogogle. Na placu Biegańskiego pojawi się również stanowisko informacyjne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie.

Program

9:00 – 9:30 zbiórka uczestników i zajęcie miejsc na trybunach, przygotowanie stanowisk przez koordynatorów

9:30 – 9:35 przywitanie uczestników

9:35 – 9:40 otwarcie Częstochowskich Dni Profilaktyki

9:40 – 9:45 rozstrzygnięcie konkursu na Małe Formy Teatralne pn. „Młodość bez uzależnień”

9:45 – 10:00 spektakl laureata konkursu na Małe Formy Teatralne pn. „Młodość bez uzależnień”

10:00 – 10:15 pokaz posłuszeństwa psa służbowego

10:15 – 11:15 występy artystyczne

10:15 – 10:25 SP nr 7

10:25 – 10:35 SP nr 24

10:35 – 10:45 SP nr 32

10:45 – 10:55 SP nr 34

10:55 – 11:05 SP nr 41

11:05 – 11:15 SP nr 49

11:15 – 12:30 zajęcia w strefach tematycznych (chusta animacyjna, zajęcia ruchowe, stanowisko plastyczne, zabawy retro)

12:30 – 13:00 zakończenie pikniku