Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,
że w nocy z 1 na 2 maja 2018 roku zmarł  w wieku 73 lat

Andrzej Kwapisz

Starosta Częstochowski w latach 2006 – 2017,

Radny Powiatu Częstochowskiego
w latach 1998 – 2002, 2006 – 2018,

Członek Zarządu Powiatu  Częstochowskiego
w latach 1998 – 2004,

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Borownie
w latach 1995 – 2000.
 

Andrzej Kwapisz był także wieloletnim działaczem struktur wojewódzkich i powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1998 r., a więc w z chwilą utworzenia powiatu częstochowskiego, został pierwszym Prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Częstochowie. Funkcję tę pełnił  do 2016 r., a gdy ze względu na pogarszający się stan zdrowia zrezygnował z dalszej działalności partyjnej,  nadano mu tytuł Honorowego Prezesa  ZP PSL w Częstochowie.
 

Rodzinie i Bliskim Starosty Andrzeja Kwapisza składamy wyrazy głębokiego i szczerego współczucia.

 

Rada i Zarząd Powiatu Częstochowskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Częstochowie