Stypendia dla medyków: Częstochowa ogłasza nowy nabór
W trosce o lepszą opiekę zdrowotną w naszym mieście, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk ogłosił kolejny nabór na stypendia w ramach programu "Częstochowa dla Medyków". Program ten skierowany jest do studentów kierunków medycznych i pielęgniarskich, którzy są gotowi podjąć pracę w lokalnych placówkach zdrowotnych.

Program "Częstochowa dla Medyków" przedłużony do 2025 roku

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, zdecydował o przedłużeniu realizacji miejskiego programu stypendialnego "Częstochowa dla Medyków" do końca czerwca 2025 roku. Celem programu jest poprawa jakości świadczeń zdrowotnych oraz uzupełnienie braków kadrowych w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Mimo że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na politykę centralną dotyczącą środowiska medycznego, podejmuje działania, które mają na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Program stypendialny ma zachęcać przyszłych lekarzy i pielęgniarki do związania się z naszym miastem na dłużej.

Stypendia dla studentów medycyny i pielęgniarstwa

O stypendium mogą ubiegać się studentki i studenci VI roku kierunku lekarskiego oraz III i V roku kierunku pielęgniarskiego. Warunkiem jest zobowiązanie się do podjęcia pracy w publicznych placówkach medycznych, dla których miasto jest organem założycielskim.

Stypendium wynosi 2 tys. zł miesięcznie dla studentów medycyny oraz 1 tys. zł miesięcznie dla studentów pielęgniarstwa i przyznawane jest na okres 9 miesięcy. Kandydaci muszą spełniać określone kryteria, takie jak minimalna średnia ocen – 3,5 dla kierunku lekarskiego i 4,0 dla kierunku pielęgniarskiego.

Inwestycje w przyszłość medycyny w mieście

Prezydent Matyjaszczyk podkreśla, że program stypendialny to tylko jeden z elementów większego planu rozwoju opieki zdrowotnej w mieście. W planach jest również powołanie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który ma na celu rozwinięcie działalności leczniczej oraz zapewnienie lepszej opieki medycznej dla mieszkańców.

Proponowany program jest szansą nie tylko na poprawę sytuacji kadrowej w szpitalu, ale i na wzmocnienie opieki samych pacjentów – mówi prezydent Matyjaszczyk. – Jeśli chodzi o lecznictwo i usługi medyczne świadczone na wyższym poziomie, to planujemy kolejne innowacyjne rozwiązanie. Dążymy do powołania w Częstochowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Taki krok pozwoli rozwinąć działalność leczniczą w mieście, a także zapewnić lepszą opiekę naszym mieszkankom i mieszkańcom. Będą mogli oni liczyć na krótsze kolejki do lekarzy specjalistów oraz szerszą możliwość diagnostyki, dzięki inwestycjom w infrastrukturę i sprzęt medyczny.

Jak złożyć wniosek o stypendium?

Wnioski o stypendium można składać osobiście lub przesyłać pocztą do końca września 2024 roku na adres Urzędu Miasta. Wymagane jest dołączenie kompletu dokumentów, w tym potwierdzenia zaliczenia przedostatniego roku studiów oraz wpisu na kolejny rok akademicki.

Program "Częstochowa dla Medyków" ma na celu nie tylko wsparcie finansowe studentów, ale przede wszystkim przyciągnięcie młodych, ambitnych specjalistów do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki takim inicjatywom miasto ma szansę na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców.


Na podstawie: Urząd Miasta Częstochowa