Urząd Miasta Częstochowa: PRZESZŁOŚĆ BUDUJE PRZYSZŁOŚĆ – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Niezwykła podróż przez czas i wartości – młodzież Częstochowy i partnerskich miast tworzy most łączący historię i współczesność. Czy inicjatywy takie jak ta zmienią naszą europejską tożsamość?
  • Młodzi ludzie z Polski, Litwy i Łotwy poznają wspólne dziedzictwo.
  • Grant Komisji Europejskiej wspiera wymianę kulturową i edukację historyczną.
  • Seminaria, warsztaty i wizyty studyjne to elementy projektu "Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw".
  • Udział w projekcie wzięły szkoły z Częstochowy, Rezekne i Wilna.

Przeszłość i przyszłość to dwie karty tej samej księgi, które młodzież z Częstochowy oraz ich rówieśnicy z Łotwy i Litwy postanowili przewracać razem. Inicjatywa realizowana przez cząstkowskie placówki edukacyjne, z udziałem zagranicznych partnerów, stała się areną dla twórczej wymiany myśli i doświadczeń, mającej na celu zbudowanie głębszej europejskiej świadomości opartej na wspólnych korzeniach i podzielanych wartościach.

Zakończenie projektu miało miejsce w styczniu, podczas seminarium zorganizowanego w Urzędzie Miasta. Zgromadziło ono przedstawicieli administracji, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów i uczennice, którzy przez niemal dwa lata współpracowali w jego ramach. Ciekawostką jest fakt, że prowadzenie tego wydarzenia powierzono dwóm uczennicom lokalnego liceum, co świadczy o zaangażowaniu i dojrzałości młodych osób uczestniczących w projekcie.

Program "Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw" opierał się na szeregu aktywności, w tym konferencjach, seminariach i warsztatach, które sprzyjały nie tylko zdobyciu wiedzy, ale i wymianie osobistych refleksji. Uczniowie mieli okazję brać udział w wystawach i wizytach studyjnych odbywających się w wymienionych miastach, co pozwoliło im na osobiste doświadczenie różnorodności kulturowej Europy Centralnej.

Warto podkreślić, że ten projekt edukacyjny uzyskał znaczące wsparcie finansowe ze strony Komisji Europejskiej, otrzymując grant w ramach komponentu ,,Pamięć Europejska”. Wyścig o te środki był otwarty dla podmiotów z całej Unii Europejskiej, lecz to właśnie częstochowskiej inicjatywie udało się przekonać europejskich decydentów do swojej wizji współpracy międzynarodowej.

Ostatecznie, "Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw" okazał się być nie tylko projektem edukacyjnym, ale także okazją do budowania relacji międzyludzkich i ponadnarodowych. Uczestniczące w nim szkoły, włączając V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie czy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, przyczyniły się do tworzenia żywej sieci młodych ludzi, gotowych przekształcać wspólne europejskie dziedzictwo w solidne fundamenty dla przyszłych pokoleń.

Projekt ten pokazuje, że historia nie musi być ograniczona do suchych faktów z książek. Poprzez takie inicjatywy, przeszłość staje się żywym elementem kształtującym naszą tożsamość – zarówno indywidualną, jak i zbiorową, europejską. To także dowód na to, że pamięć o przeszłości i szacunek dla różnic mogą stać się platformą współpracy i wzajemnego zrozumienia w różnorodnym społeczeństwie.


Źródło: Urząd Miasta Częstochowa