Powiat Częstochowski: Kwalifikacja Wojskowa
Czy jesteś gotów na służbę dla Ojczyzny? Częstochowa wzywa swoich obywateli do udziału w kwalifikacji wojskowej!
  • Wiosenna mobilizacja – kwalifikacja wojskowa w Częstochowie.
  • Obywatele urodzeni w latach 1997–2005 sprawdzą swoją zdolność do służby.
  • Przychodnia "NASZA PRZYCHODNIA" – punkt, gdzie należy stawić się z powołaniem.

Wiosenny czas to nie tylko okres odnawiania przyrody, ale także czas, w którym młodzi ludzie mają szansę wykazać się gotowością do obrony kraju. Właśnie ogłoszono, że w dniach 19 lutego do 25 marca 2024 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu częstochowskiego. Spotkanie z komisją to nie tylko obowiązek, ale i okazja do potwierdzenia swojej gotowości do służby wojskowej oraz – dla niektórych – możliwość rozpoczęcia kariery w szeregach Wojska Polskiego.

To właśnie mężczyźni urodzeni w roku 2005 oraz ci, którzy w latach 2000–2004 jeszcze nie zostali zaliczeni do żadnej kategorii zdolności do służby, muszą stawić się przed komisją. Nie pominięto również osób, które w latach 2022–2023 otrzymały od komisji lekarskich czasową niezdolność do służby, a okres ich niezdolności dobiega końca. One także powinny się pojawić, by zweryfikować swój aktualny stan zdrowia.

Interesującą grupą, którą również zaprasza się do udziału w kwalifikacji, są kobiety – szczególnie te urodzone w latach 1997–2005, które posiadają kwalifikacje pożądane przez wojsko lub aktualnie zdobywają takie umiejętności, zwłaszcza w przypadku kończenia studiów na kierunkach kluczowych dla obronności kraju w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024.

Nie można także zapomnieć o tych, którzy ukończyli 18 lat i sami podjęli decyzję o zgłoszeniu do kwalifikacji, jak również o osobach do 60 roku życia, które dotychczas nie uregulowały swojego stosunku do służby wojskowej. To właśnie one, niezależnie od dotychczasowego statutu, powinny przybyć do punktu kwalifikacyjnego. Miejscem, gdzie należy stawić się z wezwaniem, jest budynek "NASZA PRZYCHODNIA" Sp. z o.o. znajdujący się przy Al. Wolności 46 w Częstochowie.

Stawienie się na kwalifikację to nie tylko wypełnienie obowiązku, ale i manifestacja gotowości do stania na straży bezpieczeństwa narodowego. To także okazja do zademonstrowania, że młode pokolenie Częstochowian jest przygotowane do obrony wartości, które są fundamentem naszej wspólnoty. Częstochowa apeluje, by nie lekceważyć tej wiosennej powinności, bowiem służba wojskowa to ważny element życia każdego obywatela. Przybywajcie więc, dopiszcie swoje imiona do listy tych, którzy są gotowi podjąć rękawicę wyzwań naszych czasów.
Źródło: Powiat Częstochowski