Policjanci z częstochowskiej drogówki w ramach akcji ROADPOL Safety Days zorganizowali akcję profilaktyczną, której mottem przewodnim było hasło akcji – Zero znaczy życie. W akcję zaangażowali się przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Katowicach o. w Częstochowie.

W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona jest akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a ich głównym założeniem jest dążenie do WIZJI ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Kampania przewiduje, że w całej Europie prowadzone będą działania promujące bezpieczne zachowania oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, jak również podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg.

Dzisiaj w ramach akcji policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego częstochowskiej komendy przeprowadzili takie działania. Polegały one na tym, że w miejscowości Rudniki, na jednym w miejscu przeznaczonym do kontroli drogowej, powstała mobilna stacja diagnostyczna. Kierowcy pojazdów typu bus, autobus i pojazdów ciężarowych, poddawani byli szczegółowej kontroli. Badano stan techniczny, czas pracy kierowcy oraz prędkość

Przeprowadzone działania mają na celu uświadomienie kierowcom, że bezpieczeństwo na drogach w ogromnej mierze zależy od nich samych, od ich decyzji i postaw ale i od prawidłowego stanu technicznego pojazdu. Mundurowi w rozmowach z kierowcami podkreślali również to, że wyjeżdżając na drogi, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.

  • Mobilna stacja diagnostyczna na parkingu samochodowym
  • Autokar wjeżdżający na parking, gdzie rozłożono mobilną stację diagnostyczną
  • Pojazd dostawczy wjeżdża na miejsce kontroli pojazdów
  • Pojazd dostawczy podczas kontroli na stacji diagnostycznej
  • Samochody służbowe zaparkowane jeden za drugim
  • Pojazd dostawczy wjeżdża na stanowisko kontroli