W czwartek patrole częstochowskiej drogówki czuwały nad bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci ujawnili 169 (suma piesi + kierowcy) przypadków naruszeń przepisów prawa - zarówno przez pieszych, jak i przez kierujących samochodami. Akcja prowadzona była na terenie całego kraju.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego przeprowadzili kontrole w różnych częściach miasta i powiatu, zwracając uwagę na rejony szczególnie zagrożone dla ruchu pieszych.
W działania zaangażowanych było 36 stróżów prawa z częstochowskiej drogówki. Policjanci reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących samochodami w obrębie przejść dla pieszych oraz na przejawy łamania przepisów drogowych przez samych pieszych. Mundurowi odnotowali 169 naruszeń przepisów prawa. W większości były to przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych przez kierujących. Natomiast piesi, będący niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, najczęściej łamali przepisy, przechodząc przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.
W rejonie miejsc ruchu pieszych, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, policjanci z częstochowskiego ruchu drogowego strzegli bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Mundurowi w białych czapkach ujawnili 146 wykroczeń popełnionych przez kierujących względem pieszych. 5 kierujących ukarano za wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych, a 117 za nadmierną prędkość w tym miejscu. W wyniku prowadzonych działań 1 pirat drogowy stracił uprawnienia do kierowania za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.


Obowiązki kierowcy względem pieszego:
1. w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami;
2. pieszy ma pierwszeństwo znajdując się na przejściu dla pieszych lub wchodząc na nie;
3. zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych;
4. zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.
Apelujemy do niechronionych uczestników ruchu drogowego, aby przed wejściem na jezdnię rozejrzeli się i upewnili, że zostali dostrzeżeni przez kierowcę i mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. Piesi, znajdując się na jezdni, dla własnego bezpieczeństwa powinni zachować czujność i upewnić się, czy nie zmieniły się warunki na drodze i bez względu na posiadane pierwszeństwo pamiętać o obserwacji pojazdów. Zgodnie z przepisami pieszy poruszający się po zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych. Jednak dla własnego bezpieczeństwa odblaski powinniśmy nosić na każdej drodze, zawsze o każdej porze dnia.

  • zdjęcie z działań NURD w Częstochowie
  • zdjęcie z działań NURD w Częstochowie
  • zdjęcie z działań NURD w Częstochowie
  • zdjęcie z działań NURD w Częstochowie
  • zdjęcie z działań NURD w Częstochowie
  • zdjęcie z działań NURD w Częstochowie
  • zdjęcie z działań NURD w Częstochowie
  • zdjęcie z działań NURD w Częstochowie
  • zdjęcie z działań NURD w Częstochowie