Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

  • Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Katowicach jest autorem projektu „Kisielin – musimy pamiętać”. Jego założeniem jest opieka nad mogiłami funkcjonariuszy Policji Państwowej, które w wyniku podziału granic po 1945 roku znajdują się obecnie na terenie Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu w projekt Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie insp. Dariusza Atłasika, aż 6 częstochowskich policjantów wzięło czynny udział w działaniach prowadzonych na Ukrainie.