Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Gdzie szukać pracy w Częstochowie?

Częstochowa to jeden z trzech największych ośrodków gospodarczych na Śląsku, centralne miasto Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego. Przemysł – w tym wydobywczy, hutniczy, energetyczny, elektromechaniczny – stanowi filar gospodarki miasta i generuje tysiące miejsc pracy. Częstochowa rozwija się zarazem jako centrum handlu i usług, obsługujące mieszkańców miasta oraz miejscowości należących do aglomeracji częstochowskiej.

Rozległe tereny inwestycyjne, strategiczna lokalizacja, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa i zaplecze biznesowo-technologiczne to atuty miejscowości przyciągające kolejnych inwestorów z Polski i zagranicy. Nie można również zapominać o potencjalne turystycznym miasta i jego dziedzictwie kulturowym. Częstochowa stanowi w szczególności jeden z najważniejszych punktów na mapie pielgrzymkowej Polski, odwiedzany co roku przez setki tysięcy wiernych. Na przyjezdnych czekają rozbudowane zaplecze noclegowo-gastronomiczne, usługi transportowe, oferty związane z rozrywką i rekreacją.

Zróżnicowany profil gospodarczy Częstochowy sprawia, że tworzy ona chłonny rynek pracy, w którym jest miejsce na specjalistów z licznych branż, osób o różnym stopniu wykształcenia i z różnymi oczekiwaniami co do warunków zatrudniania czy zarobków. Znajdzie się też w Częstochowie praca dla studentów, którzy pobierają nauki na tutejszych uniwersytecie, politechnice i uczelniach niepublicznych. Miasto stwarza dobre warunki do rozwoju zawodowego, a niskie na tle kraju bezrobocie oraz liczne ogłoszenia o pracę w Częstochowie, publikowane każdego dnia, świadczą o niegasnącym zapotrzebowaniu na kadrę.

Rynek pracy w Częstochowie

W Częstochowie funkcjonuje ponad 27 tys. podmiotów gospodarki narodowej (źródło: REGON, stan na koniec marca 2021 r.). Są to zarówno mikrojednostki – samozatrudnieni i zakłady pracy do 9 osób, nie brakuje jednak zarazem większych podmiotów. 5 z nich deklaruje zatrudnienie co najmniej tysiąca pracowników, a kolejne 28 – tworzy od 250 do 999 miejsc pracy. W całym podregionie częstochowskim jest z kolei blisko 55,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 48 dużych zakładów pracy (7 o kadrze co najmniej tysiąca pracowników i 41 zatrudniających 250-999 osób).

W samym mieście najwięcej działa:

  • sklepów, hurtowni, firm oferujących naprawę samochodów lub motocykli – stanowią 25,2% wszystkich działalności,

  • zakładów przemysłowych – to 11,6% działalności,

  • jednostek z branży profesjonalnej, naukowej, technicznej – 10,8% działalności.

Wśród wybijających się branż należy wskazać motoryzacyjną, energetyczną, metalową, hutniczą (zakłady szklarskie), budowlaną, papierniczo-celulozową, włókienniczą. Liczne miejsca pracy czekają także w handlu i usługach, między innymi związanych z obsługą ruchu turystyczno-pielgrzymkowego. Rynek pracy w Polsce cechuje duże zróżnicowanie regionalne – województwo śląskie wybija się jako to o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w kraju. Częstochowa jest przy tym miastem skupiającym zarówno licznych pracodawców, jak i przyciągającym osoby szukające zatrudnienia z całej okolicy, co skutkuje wyjątkowo niskim wskaźnikiem bezrobocia w tym mieście także na tle województwa.

W końcu marca 2021 r. stopa bezrobocia wynosiła (wg. danych GUS):

  • w Polsce – 6,4%,

  • w województwie śląskim – 5,1%,

  • w Częstochowie – 4,5%.

Poszukiwanie pracy w Częstochowie – od czego zacząć?

Osoby szukające pracy w Częstochowie i okolicy mogą liczyć na różne formy wsparcia zawodowego, między innymi ze strony samorządowej instytucji rynku pracy – czyli Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. W mieście ponadto organizowane są targi pracy, sympozja, spotkania branżowe i konferencje.

Warto zarazem pamiętać, że najskuteczniejszym narzędziem w poszukiwaniu pracy jest obecnie internet. Zdecydowana większość firm stawia na rekrutacje online, rośnie także popularność rozmów kwalifikacyjnych przez internet. Warto zatem założyć konto na sprawdzonym portalu pracy – jak np. Praca.pl. Umożliwia ono dostęp do licznych ogłoszeń od pracodawców, personalizację wyników, a przy tym gwarantuje bezpieczeństwo. Korzystanie z tego typu portalu z ogłoszeniami zdecydowanie ułatwia przejście przez niełatwy proces szukania pracy i rekrutację. Praca w Częstochowie czeka na Ciebie, sprawdzaj codziennie nowe ogłoszenia.

Kolejnym przydatnym narzędziem, które może być pomocne w czasie szukania w Częstochowie pracy jest Barometr zawodów – badanie zapotrzebowania na rynku pracy w danym roku. Może ono dać ogólny obraz tego, którzy specjaliści są szczególnie poszukiwani w danej miejscowości, powiecie czy województwie. Przykładowo, w 2021 r. w Częstochowie eksperci rynku pracy wskazali duży deficyt pracowników opieki zdrowotnej – lekarzy, pielęgniarek i położnych. Braki kandydatów do pracy zauważalne są także w wieli innych branżach – za mało jest chętnych do podjęcia zatrudnienia między innymi jako fryzjer, budowlaniec z różnego rodzaju uprawnieniami, pracownik produkcji przy pracach prostych, pracownik sprzedaży internetowej, rzemieślnik obróbki szkła, tapicer, samodzielny księgowy, nauczyciel przedmiotu zawodowego, magazynier czy piekarz.