To nazwa nowego projektu, który 14 lutego zainaugurowała młodzież częstochowskich szkół. Ten dzień to bowiem nie tylko święto zakochanych, ale i ważna data historyczna. I to przynajmniej z dwóch powodów.  

14 lutego 1919 roku doszło do pierwszych starć między oddziałami Wojska Polskiego a oddziałami bolszewickimi w miejscowości Mosty. Z kolei 14 lutego 1942 roku utworzono Armię Krajową. Data więc nadaje się świetnie na inicjowanie historycznych przedsięwzięć edukacyjnych. Projekt ,,Częstochowa a Cud Wisły” jest kontynuacją wcześniejszych – „Częstochowianie w marszu do Niepodległej”, „Częstochowianie w czasie II wojny światowej”, „Częstochowa w czasie XX-lecia międzywojennego” oraz  „Częstochowa 1826 – 1914. Od powstania do wybuchu I wojny światowej – społeczeństwo, gospodarka, przemysł, kultura”.    

W czasie spotkania inauguracyjnego zaprezentowano film o wizytach Józefa Piłsudskiego w Częstochowie, a także o częstochowianach zaangażowanych w wojnie 1920 roku – Januszu Głuchowskim, braciach Gustawie i Rudolfie  Dreszerach, Marianie „Żegocie” Januszajtisie i Kazimierzu Buslerze. Referaty o nich przygotowali uczniowie częstochowskich szkół, a nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 38 Piotr Skuza opowiedział niezwykłą historię o  częstochowianinie – bohaterze wojny 1920 roku – który mimo niepełnosprawności objechał Polskę na rowerze w dwudziestoleciu międzywojennym. Podczas uroczystości – przygotowanej  przez nauczycieli Magdalenę Papalską i Marka Fiszera – uczniowie Zespołu Szkół Technicznych zaprezentowali także umundurowanie i sprzęt militarny w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
 
Projekt ,,Częstochowa a Cud Wisły” potrwa od lutego do czerwca tego roku, a jego tematyka związana będzie z wydarzeniami wojny polsko-bolszewickiej. Jego główne założenie to propagowanie i utrwalanie wiedzy o  częstochowianach zaangażowanych w walki o wschodnią granicę Polski w latach 1919-1921. Rok 2020, na mocy uchwał Sejmu i Senatu, jest Rokiem Bitwy Warszawskiej – częstochowski projekt świetnie się w niego wpisuje. Jego elementami będą gry  terenowe, konferencje naukowe, prelekcje, konkursy oraz koncert patriotyczny. Organizatorami są: Urząd Miasta Częstochowy, Muzeum Częstochowskie, OKF Iluzja, Miejska Galeria Sztuki i szkoły – Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Podstawowa nr 41, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy,  Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych i Zespół Szkół im. Kochanowskiego.


na podst. informacji Zespołu Szkół Technicznych,
Marcin Breczko