Na stronie geoportalu mieszkańców dostępna jest nowa ortofotomapa opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w październiku 2019 roku. Jest znacznie dokładniejsza, niż poprzednie wersje.

Nowa ortofotomapa została wykonana w oparciu o dokładne zdjęcia lotnicze o wielkości piksela terenowego 5 cm*. Atutem opracowania jest to, że jest to tzw. "prawdziwa ortofotomapa" (true ortho), charakteryzująca się brakiem przesunięć radialnych w postaci "pochylonych" budynków, czy "martwych pól" rozumianych jako obszary przysłonięte przez "pochylające" się budynki. Na starszych ortofotomapach w większości przypadków widoczne dachy nie były zgodne z rzutem ortogonalnym, tylko przesunięte względem przyziemia.

Jednocześnie w geoportalu wciąż dostępne są ortofotomapy publikowane w latach wcześniejszych, tj: 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Ich zestawienie pozwala porównać, jak zmieniła się Częstochowa na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Korzystanie z geoportalu pozwala nie tylko na przeglądanie ortofotomapy, czy znalezienie dokładnego adresu. Usługa umożliwia również m.in. ustalenie lokalizacji parkomatów, kamer miejskiego monitoringu, ścieżek rowerowych, a nawet aktualnych utrudnień w ruchu.

Najnowsza ortofotomapa dostępna jest na stronie:

http://www.e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php

* Piksel to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, to najmniejszy element obrazu cyfrowego, a przez terenową wielkość piksela rozumie się odległość pomiędzy punktami terenowymi reprezentowanymi przez środki sąsiednich pikseli obrazu cyfrowego.