W dniach 23-26 sierpnia w Częstochowie odbędzie się ,,Odpust Matki Bożej Jasnogórskiej" oraz kolejny szczyt pielgrzymkowy. Tak, jak w przypadku każdego większego zgromadzenia pątników w Częstochowie, miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe i drogi ewakuacji.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz przy ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:

•    24.08 – od 8:00 do 21:00,
•    25.08 – od 8:00 do 21:00,
•    26.08 –  od 8:00 do zakończenia uroczystości.

- telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: 34 370 21 70, 370 22 70;
- telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3  34 370 26 40, 370 26 41.

W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko – pielęgniarskiej.

Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego zapewni:
    25 sierpnia - karetkę S/P stacjonującą w Zespole Ratownictwa Medycznego przy ul. Kilińskiego 10 oraz pomoc medyczną podczas przejścia Procesji Maryjnej z Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny na Jasną Górę od godz. 17:45;
    26 sierpnia od godz. 10:00 do zakończenia uroczystości:
—    dwie karetki S/P zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły,

Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ -PASAŻ BISKUPA BAREŁY

MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR
- parking Rynek Wieluński,
- parking ul. Oleńki.
    
Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:
- ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),
- ul. Kubiny,
- ul. gen. W. Sikorskiego (na przeciwko Komendy Miejskiej PSP).

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA
23 sierpnia  zostanie ustawionych 27 przenośnych kabin WC oraz 13 umywalek:
•    na zieleńcu przy ul. Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni PEGAZ) – 5 kabin, 2 umywalki,
•    na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową (przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP) – 2 kabiny, 1 umywalka,
•    od strony ul. 3-go Maja (na trawniku przy gruszy) - 8 kabin, 4 umywalki,
•    na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 6 kabin, 3 umywalki,
•    na parkingu przy ul. Sikorskiego - 4 kabiny, 2 umywalki,
•    na zieleńcu przy skrzyżowaniu ulic Łódzkiej z Markoniego – 2 kabiny, 1 umywalka.

Punkty czerpania wody pitnej będą uruchomione od 24 do 26 sierpnia w następujących miejscach:
•    1 pkt – ul. Sikorskiego,
•    1 pkt – ul. 7 Kamienic,
•    1 pkt – Rynek Wieluński,
•    2 pkt – ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego,
•    1 pkt – ul. 3 Maja – przy wejściu na pasaż Biskupa Bareły.
•    1 pkt – park wypoczynkowy Lisiniec,
•    1 pkt – skrzyżowanie ul. Mstowskiej z ul. Wodociągową.

Niezależnie od ww. punktów w ciągu Alei NMP działające zdroje uliczne czynne przez cały okres pielgrzymkowy.

Straż Miejska (24 – 26 sierpnia)  zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewnią bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2019r. O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

Policja i Straż Miejska zapewnia bezpieczeństwo pielgrzymom na trasach wejścia oraz uroczystościach zgodnie z planem operacyjnym Policji. 25 sierpnia zabezpieczy od godz. 17:30 przejście Diecezjalnej Procesji Maryjnej z Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny na Jasną Górę.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu od 20 sierpnia zapewnia dodatkową ilość  kontenerów i koszy na śmieci w rejonach koncentracji pielgrzymów.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.

Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie:
- telefony: 34 3785 101 (102); fax: 34 378 51 03
Stanowisko Kierowania Policji 24-26 sierpnia:
- telefony: 34 369 12 41;
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 24 - 26 sierpnia:
- telefony: 997,  34 369 12 55,  34 369 12 66, fax: 34 369 12 44

Koordynator zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego - p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy – Rafał Kusal.