I etap eliminacji do XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych odbył się dzisiaj w auli Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Policjanci z garnizonu częstochowskiego pisali dzisiaj test wiedzy ogólnej. Do kolejnego etapu zakwalifikuje się dwóch najlepszych dzielnicowych, którzy będą reprezentowali Częstochowę na eliminacjach wojewódzkich w Katowicach.

Pierwszy etap eliminacji wojewódzkich na Dzielnicowego Roku składał się z testu wiedzy. Każdy dzielnicowy musiał odpowiedzieć na 40 pytań z zakresu wiedzy ogólnopolicyjnej. Spośród 91 dzielnicowych z jednostek podległych KMP, dwóch najlepszych będzie reprezentowało Komendę Miejską Policji w Częstochowie podczas zmagań w II etapie zawodów wojewódzkich. W finale wojewódzkim sprawdzona zostanie nie tylko wiedza teoretyczna, ale również umiejętności praktyczne. Dzielnicowi będą musieli wykazać się umiejętnościami strzeleckimi oraz odbyć scenkę z udziałem symulanta w zakresie przyjęcia interesanta. Wrześniowy finał wyłoni najlepszego dzielnicowego garnizonu śląskiego, który będzie reprezentował województwo na szczeblu ogólnopolskim.

Życzymy powodzenia.