Pokazy musztry wojskowej oraz sprzętu policyjnego, wojskowego i strażackiego, a także ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy – w tym wszystkim mogli wziąć udział uczestnicy dzisiejszego II Pikniku Mundurowego „Razem w szyku”.

Już po raz drugi Wojskowa Komenda Uzupełnień zorganizowała piknik, którego głównym celem jest promowanie dobrego wizerunku i promocja służb munudurowych oraz przybliżenie mieszkańcom a w szczególności młodzieży specyfiki zadań realizowanych przez różne służby. Podczas wydarzenia zaprezentowano samochody, wyposażenie, uzbrojenie oraz umundurowanie wielu służb i instytucji. 

Na tak wyjątkowym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć Policji - jednej z najważniejszych służb mundurowych, powołanej do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci z Częstochowy zaprzentowali swoje radiowozy oraz motocykle, które na codzień patrolują ulice naszego miasta. Można było zobaczyć wyposażenie i sprzęt policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie, który wykorzystywany jest przez nich do zabezpieczenia imprez masowych.

Uczestnicy mogli także odwiedzić wystawy przygotowane m.in. przez Wojsko Polskie, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Stację Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.