Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W produktach żywnościowych mogą rozwijać się różnorodne patogeny zagrażające konsumentom. W celu ich wykrycia przeprowadza się odpowiednie badania w laboratoriach badawczych.

Obowiązkiem każdego producenta żywności jest oferowanie produktów bezpiecznych, które nie wywołują zagrożenia dla konsumentów.

 

Patogeny najczęściej obecne w żywności

Niestety, w żywności mogą rozwijać się różnorodne patogeny, które wpływają na jej jakość. W związku z tym szybkie wykrywanie ewentualnych patogenów w produktach żywnościowych ma szczególne znacznie dla ochrony konsumentów, a przy tym także dla wizerunku producenta.

W produktach żywnościowych mogą rozwijać się zróżnicowane patogeny, w tym między innymi niebezpieczne bakterie, grzyby, wirusy oraz toksyny.

Wśród tych wywołujących największe zagrożenie znajdują się między innymi:

  • Bacillus cereus

  • Enterobacteriaceae

  • Escherichia coli

  • Listeria monocytogenes

  • Salmonella spp.

  • Shigella spp.

  • Staphylococcus aureus

 

Jak wykrywa się patogeny w żywności?

Aby wykryć patogeny w żywności, wykonuje się specjalistyczne badania laboratoryjne, które poddają próbki żywności dokładnym analizom mikrobiologicznym.

Badania te prowadzone są na bazie odpowiednich przepisów, z wykorzystaniem różnych metod i urządzeń dla szybkiego i skutecznego wykrycia różnych patogenów mogących rozwijać się w produktach żywnościowych.

Usługi w tym właśnie zakresie oferuje również akredytowane laboratorium badawcze ALAB Plus, które zapewnia dostęp do pełnej palety miarodajnych badań żywności.