19 maja od mszy św. w Kościele św. Doroty w Przyrowie, rozpoczęły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 

Po nabożeństwie, zgromadzeni Druhowie, zaproszeni goście oraz mieszkańcy uroczyście przy asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Zielonej przemaszerowali na rynek.   Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele Powiatu Częstochowskiego: Starosta Krzysztof Smela, Członkowie Zarządu Adam Morzyk i  Gwidon Jelonek. Należy podkreślić ,że Starosta Smela i Członek Morzyk są nie tylko samorządowcami, ale i Strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej. Dowodzi to ich szczególnego oddania sprawą  Regionu.  
Starosta podziękował wszystkim, tym którzy zaangażowani społecznie i zawodowo pełnią służbę w Straży Pożarnej. Zaznaczył społeczny charakter działalności w OSP podkreślając fakt, że ludzie zorganizowani w tych jednostkach dobrowolnie poświęcają nie tylko swój prywatny czas, ale często zdrowie i życie mierząc się z obliczem zagrożenia.
Po przemówieniach nastąpił czas na wręczenie medali , Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznało  Srebrny Medal za sługi dla pożarnictwa  druhom: Krzysztof Kutera i Krzysztof Różycki , Brązowy Medal  za zasługi dla pożarnictwa druhom: Bogusław Olszewski i   Tomasz Pudło.
Dekoracji odznaczonych dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie Krzysztof Smela, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Henryk Kiepura oraz  Wójtem Gminy Przyrów Robert Nowak.
Na terenie Powiatu Częstochowskiego działa 114 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.