Warta ponad 114,5 mln zł, zakrojona na największą jak dotąd skalę całościowa przebudowa linii tramwajowej obejmie starszy odcinek linii między Północą a Rakowem. Poprawi bezpieczeństwo, komfort jazdy i przyniesie pozytywne efekty ekologiczne. Inwestycja -  dofinansowana z Unii Europejskiej - wpisuje się w miejski program ,,Lepsza Komunikacja w Częstochowie”.   

Inwestycja w formule ,,zaprojektuj i zbuduj” ma być zrealizowana w ciągu 19 miesięcy. Gruntowny remont przejdzie torowisko i sieć trakcyjna od ul. Fieldorfa-Nila do pętli w alei Pokoju na odcinku 13,8 km – z wyłączeniem zmodernizowanego niedawno odcinka torowiska w alei Niepodległości oraz zajezdni MPK. Przedsięwzięcie – wraz z zakupem 10 nowych tramwajów –  wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy oraz sprawi, że tramwaje będą się poruszać sprawniej i bardziej ekologicznie.

Koszt obu inwestycji – remontu linii oraz zakupu taboru –  to blisko 205 mln zł. Nowe Twisty 2.0 (warte 90 mln zł) dostarczone zostaną w przyszłym roku. Oba zadania są realizowane dzięki zdobytym 144 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich.

- Te kwoty pokazują skalę miejskich inwestycji w transport tramwajowy – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Ich efekty mają sprawić, że komunikacja publiczna będzie coraz bardziej atrakcyjnym, a przez to częściej wybieranym, środkiem transportu w Częstochowie. Wszyscy przecież wiemy, jaka różnica, m.in. dla natężenia ruchu, bezpieczeństwa czy naszego środowiska, jest między setką osób jeżdżącą własnymi samochodami, a taką samą grupą poruszającą się miejską komunikacją.      

Umowa  została podpisana z konsorcjum, którego liderem jest grupa NDI S.A z Sopotu, a partnerami – NDI Sp. z o.o., Construcciones Y Promociones Balzola z hiszpańskiego Bilbao oraz Balzola Polska z siedzibą w Warszawie. NDI S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem finansowym, okresu realizacji zadania (19 miesięcy) oraz okresu gwarancji (120 miesięcy).

29 maja w podpisaniu umowy ze strony miejskiego przewoźnika przy pętli tramwajowej na Północy uczestniczyli prezes MPK Mariusz Sikora oraz zastępca prezesa Robert Madej. Wybrane w przetargu do realizacji inwestycji Konsorcjum, reprezentowali prezes NDI S.A. Małgorzata Winiarek-Gajewska oraz dyrektor NDI S.A. - Oddział Południe - Wojciech Pałczyński.

- Jesteśmy dumni, że możemy brać udział w tak ważnym dla Częstochowy przedsięwzięciu – komentowała prezes Małgorzata Winiarek-Gajewska, mówiąc także o doświadczeniu firmy w realizacji inwestycji tramwajowych m.in. w regionie śląskim oraz deklarując wolę zakończenia zadania w przewidzianym umową terminie. 

- Na 60-lecie uruchomienia komunikacji tramwajowej będziemy mieć w Częstochowie praktycznie nową linię tramwajową, choć poprowadzoną starym śladem – podkreślał kompleksowy charakter inwestycji i „jubileuszową” zbieżność terminów prezes MPK Mariusz Sikora. 

Podzielone na sześć odcinków prace – oprócz remontu torowiska i trakcji – obejmą bowiem także budowę lub przebudowę przystanków i peronów, przebudowę sterowania i ogrzewania zwrotnic oraz smarownic szyn. Powstanie linia zasilania podstawowego i rezerwowego dla podstacji „Fieldorfa” i „Niepodległości” oraz dwie nowe podstacje trakcyjne wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i technologicznymi. Podstacja trakcyjna „Czartoryskiego” przejdzie przebudowę. Powstanie też centrum sterowania z klimatyzowanymi pomieszczeniami dla brygad utrzymania ruchu, pomieszczeniami biurowymi, szatniami, podręcznym magazynem dla potrzeb pogotowia sieciowego, toaletami i umywalnią. Przebudowane zostaną dwie pętle – ,,Fieldorfa” oraz ,,Kiedrzyńska”. Zdalne sterowanie podstacji będzie możliwe dzięki położonym w ramach inwestycji światłowodom. Niezbędne zmiany przejdzie też sieć telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza i  kanalizacja.

Przygotowana zostanie również infrastruktura dla potrzeb oświetlenia po wschodniej stronie trakcji. Znikną słupy oświetleniowe po stronie zachodniej. Jeśli ewentualnie zajdzie konieczność przesunięcia śladu torowiska, będą też przebudowane lub dobudowane elementy sygnalizacji świetlnej.

Co istotne na czas robót - z punktu widzenia pasażerek i pasażerów – wykonawca na własny koszt opracuje tymczasową organizację ruchu oraz zapewni funkcjonowanie komunikacji zastępczej. W razie potrzeby wykona też tymczasowe przystanki oraz rozjazdy dla odcinków jednotorowych.
 

Na podstawie inf. z MPK/MZDiT, mb,wt


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.