Tematem przewodnim tegorocznej - II już edycji - „Strefy empatii” jest przeciwdziałanie stereotypom, których stosowanie w życiu codziennym sprzyja przejawom dyskryminacji. Podczas warsztatów wykorzystywana jest specjalnie przygotowana gra z gatunku „serious games”.

We wtorek, 29 maja, odbyły się warsztaty dla przedstawicieli kadry pedagogicznej częstochowskich placówek oświatowych. Uczestnicy i uczestniczki poznali specjalnie przygotowaną na potrzeby akcji grę antydyskryminacyjną z gatunku „serious games”. W trakcie gry mieli możliwość skonfrontowania się z własnym postawami i przekonaniami, które wpływają na ich relacje z ludzi oraz uświadomienie sobie, że myślenie stereotypowe i etykietowanie często kończy się porażką. Jest to już druga z kolei gra edukacyjna stworzona w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Edukacja antydyskryminacyjna jest niezmiernie ważnym elementem w procesie kształcenia, dzięki niej budowane są postawy otwartości, tolerancji i wzajemnego szacunku stanowiące podwaliny dobrego funkcjonowania wszystkich społeczności.

„Serious games”, czyli tzw. poważne gry są jednym z najbardziej efektywnych narzędzi edukacyjnych. Uczestnicy i uczestniczki podczas gry mają możliwość wymiany opinii oraz dyskusji, co sprzyja również integracji zespołu. Gry zachęcają do kreatywnego myślenia i tworzenia nowych, nieszablonowych rozwiązań uwzględniających wiele różnych punktów widzenia. Podczas gry uczestnicy i uczestniczki zdobywają nowe doświadczenia i w oparciu o nie weryfikują dotychczasowe wzorce zachowań. Gracze otrzymują szybkie informacje zwrotne o błędach i postępach, dzięki czemu mają możliwość korekty obranych strategii. Gracze integrują się stawiając czoła nowym wyzwaniom, tworzą bazy zasobów i umiejętności, pracują nad tworzeniem nowych rozwiązań.

Zadaniem osób, które wzięły udział w warsztatach będzie przeprowadzenie w swoich szkołach cyklu warsztatów antydyskryminacyjnych dla uczniów i uczennic z wykorzystaniem poznanej gry. Akcja zakończy się w grudniu nadaniem placówkom oświatowym, które wezmą w niej udział, tytułu „Równej Szkoły”.

Organizatorem II edycji „Strefy empatii” jest pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans oraz referat Partycypacji i Konsultacji Społecznych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Autorką grafik do obu gier jest Ania Stępień z Wydziału Kultury, Promocji i Sportu.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.