Zespół zadaniowy  ds. realizacji inwestycji „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” przedstawił 28 maja wizualizację przebiegu planowanej linii i koncepcję układu komunikacyjnego. To element prac związanych z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, który jest niezbędny do starań o środki unijne na realizację potencjalnej inwestycji.

Przewodniczący zespołu – zastępca prezydenta Częstochowy Andrzej Szewiński oraz wiceprzewodniczący - radny Jacek Krawczyk przypomnieli argumenty związane z planami budowy linii na Parkitkę. Zaprezentowali wybrany wariant jej przebiegu w ul. Dekabrystów (zespół analizował w sumie kilkanaście wariantów) oraz rozwiązanie przyjęte dla ul. Okulickiego.

Jeżeli chodzi o ul. Dekabrystów jest to wariant z 4 pasami ruchu, z czego dwa środkowe mają być przeznaczone dla komunikacji publicznej (autobus i tramwaj), a skrajne dla ruchu ogólnego. Jeżeli chodzi o ul. Okulickiego „zielone” torowisko tramwajowe ma się mieścić między jezdnią a istniejącą ścianą wysokich krzewów, stanowiących osłonę przed hałasem.

Koncepcja układu komunikacyjnego w ramach planowanej inwestycji została przedstawiona w czterech planach sytuacyjnych obrazujących kolejne odcinki nowej linii. Plany przygotowali projektanci z Biura Regionalnego Sweco Consulting sp. z o.o. w Katowicach.

Autorem wizualizacji, która w schematyczny sposób prezentuje możliwy przebieg planowanej linii tramwajowej na Parkitkę, jest społecznik i aktywista miejski Piotr Pyrkosz. Wizualizacja została zrealizowana przy pomocy otwartej aplikacji Symulator Pojazdów Szynowych "MaSzyna".

Według przewidywań liderów zespołu tramwajowego program funkcjonalno-użytkowy dla planowanej inwestycji powinien być gotowy do końca 2018 r.

Link do animacji komputerowej z wizualizacją koncepcji trasy:
https://www.youtube.com/watch?v=rNw7qdrW5MY&feature=youtu.be

W załączeniu prezentacja i wizualizacje dotyczące koncepcji tramwaju na Parkitkę.