Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

16 par świętowało w Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Dwa małżeństwa przeżyły razem o dziesięć lat więcej.

Podczas dwóch uroczystości życzenia jubilatom złożyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik USC Rafał Bednarz. Każda z par otrzymała również Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty.

JUBILACI:

 1. Danuta i Wiesław Budnikowie

 2. Janina i Bogumił Braccy – 55

 3. Helena i Jan Bogaczowie

 4. Janina i Lech Gubalscy – 51

 5. Teresa i Witold Paradowscy

 6. Barbara i Ryszard Zimeccy

 7. Leokadia i Józef Kurzakowie – 60

 8. Krystyna i Stefan Kwaśniewscy

 9. Marianna i Henryk Ledwoniowie

 10. Krystyna i Ryszard Michoniowie – 60

 11. Zdzisława i Lesław Reterscy

 12. Barbara i Marian Sendereccy

 13. Maria i Marian Skrzypczyńscy

 14. Alicja Borkowska-Ujma i Zdzisław Ujma

 15. Ewa i Leszek Wrzalikowie – 55

 16. Jadwiga Wszelaka i Jan Wszelaki - 54